Minskad förlust för Starbreeze

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad nettoförlust.
Omsättningen sjönk 54,0 procent till 22,0 miljoner kronor (47,8). PAYDAY stod för 21,7 miljoner kronor (26,7), i jämförelsesiffran för 2019 ingår engångsintäkter med 13,2 miljoner.

Ebitda-resultat blev 10,5 miljoner kronor (-106,7).

Resultatet före skatt var -97,3 miljoner kronor (-167,3).

Resultatet efter skatt blev -96,9 miljoner kronor (-168,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-0,52).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,8 miljoner kronor (-27,8).

“I det första kvartalet har vi fortsatt att ägna vårt fulla fokus på att skapa spel med PAYDAY i främsta rummet.

Till följd av ett förändrat levnadssätt i spåren efter covid-19 samt lanseringen av PAYDAY2: Silk Road – Cartel Business har efterfrågan på våra produkter ökat under kvartalet.

Våra samtal med potentiella partners, avseende framtida förlagsavtal för PAYDAY3, fortgår i positiv anda. Dock har reserestriktioner till följd av covid-19 delvis fördröjt de pågående förhandlingarna. Vi är fortsatt optimistiska om att få ett bra förlagsavtal på plats”, säger vd Mikael Nemark i en kommentar.

Starbreeze, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 22,0 47,8 -54,0%
EBITDA 10,5 -106,7
Resultat före skatt -97,3 -167,3
Nettoresultat -96,9 -168,1
Resultat per aktie, kronor -0,28 -0,52
Kassaflöde från löpande verksamhet 3,8 -27,8
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här