Minskad omsättning för Haldex men kraftigt ökat rörelseresultat

Fordonsteknikbolaget Haldex redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Haldex
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Omsättningen sjönk 8,5% till 1 080 miljoner kronor (1 180).

Rörelseresultatet blev 142 miljoner kronor (30), med en rörelsemarginal på 13,1% (2,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 115 miljoner kronor (43), med en justerad rörelsemarginal på 10,6% (3,6).

Resultatet efter skatt blev 95 miljoner kronor (3), en ökning med 3 066,7% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,94 kronor (0,04), vilket innebär en ökning med 4 750,0% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -30 miljoner kronor (-43). Det hänförs bland annat till förändringar i rörelsekapitalet om -154 miljoner kronor.

Haldex kan, på grund av en ansträngd försörjningskedja med råvaru- och komponentbrist, inte utesluta produktionsstörningar och potentiella tillfälligt ökade kostnader under 2021.

Bolaget tror att omsättningen ska följa tillväxttakten i nyproducerade tunga fordon och släpvagnar, vilka förväntas återhämta sig gradvis under 2021 och närma sig prepandemiska nivåer under 2022.

”Vi jobbar aktivt med att mitigera effekten av de ökade råvarupriserna vilket inkluderar förhandling med våra leverantörer. Vi har även ett fortsatt fokus på kostnadsoptimering samt flexibilitet och ser därmed positivt på Haldex möjligheter till en god utveckling 2021”, skriver VD:n Helene Svahn.

Haldex, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 080 1 180 -8,5%
Rörelseresultat 142 30 373,3%
Rörelsemarginal 13,1% 2,5%
Rörelseresultat, justerat 115 43 167,4%
Rörelsemarginal, justerad 10,6% 3,6%
Nettoresultat 95 3
Resultat per aktie, kronor 1,94 0,04
Kassaflöde från löpande verksamhet -30 -43