Minskad optimism bland svenska hushåll

De svenska hushållens förtroendeindikator, CCI, uppgick till 98,7 i september, jämfört med reviderade 99,8 månaden innan (preliminärt 100,1), enligt Konjunkturinstitutets undersökning.

CCI väntades visa ett värde på 100,3 enligt SIX News sammanställning av sju analytikers prognoser. Förväntningarna sträckte sig mellan 98,0 till 102,1 med en median på 100,3.

Makroindex uppgick till 89,3 jämfört med reviderade 91,7 månaden innan (preliminärt 92,1). Mikroindex landade på 105,7 jämfört med reviderade 105,3 månaden innan (preliminärt 105,4).

“Nedgången förklaras främst av en mer negativ syn på svensk ekonomi, både just nu och på tolv månaders sikt. Hushållens syn på sin egen ekonomi just nu har förbättrats ytterligare något från förra månaden och fortsätter att vara betydligt mer positiv än normalt. Förväntningarna på den egna ekonomin på tolv månaders sikt är i stort sett oförändrade och något mer pessimistiska än normalt. Hushållens inställning till om det är rätt tid att köpa kapitalvaror just nu är oförändrat positiv”, kommenterar KI utfallet.

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt uppgick till 1,9 procent, att jämföra med 1,8 procent månaden innan. Dessa siffror är justerade av KI för extremvärden.

Index över arbetslösheten om tolv månader låg på 29 jämfört med oreviderade 25 månaden innan. Ett högt tal indikerar pessimism. Medelvärdet på lång sikt är 7.

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är 2,06 procent, vilket kan jämföras med 2,09 procent månaden innan.

Förväntad rörlig bostadsränta om två år är 2,60 procent, jämfört med 2,52 procent föregående månad. På fem års sikt är den förväntade rörliga bostadsräntan 3,40 procent, vilket kan jämföras med 3,34 procent månaden innan.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.