Minskad optimism i näringslivet

Konfidensindikatorn för näringslivet sjönk i februari.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin uppgick till 115,7 i februari. Det kan jämföras med reviderade 121,5 under månaden innan (preliminärt 120,8).

Analytikerna hade räknat med 114,5 enligt SIX News enkät. Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan 112,0 till 117,0 med en median på 115,0.

Värdet signalerar fortfarande om ett mycket starkt läge i tillverkningsindustrin, enligt KI.

”Företagen rapporterar i februari om lagom stora färdigvarulager, till skillnad från i januari då man angav att lagren var för små. Omslaget bidrar negativt till förändringen i konfidensindikatorn. Det gör även synen på orderstockarnas storlek, som är något mindre positiv. Produktionsplanerna har däremot justerats upp till att vara betydligt mer optimistiska än normalt”, skriver myndigheten.

För det totala näringslivet var indikatorn 108,1, vilket kan jämföras med oreviderade 112,1 månaden innan.

Utfallet för byggnadsindustrin var 110,5 att jämföra med reviderade 110,4 månaden innan (preliminärt 110,3).

”Det är nu sjätte månaden i rad som byggindikatorn visar på ett mycket starkt läge. Svaren på de två ingående frågorna drar åt olika håll. Byggföretagen är liksom industriföretagen något mindre positiva om orderstockarna medan de optimistiska anställningsplanerna justerats upp ytterligare”, skriver Konjunkturinstitutet.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln noterades vid 107,3, vilket kan jämföras med oreviderade 114,4 månaden innan.

”Den visar, trots fallet, på ett fortsatt starkt läge i detaljhandeln som helhet och nedgången är endast hänförbar till specialiserad butikshandel”.

För privata tjänstenäringar var noteringen 102,4 vilket kan jämföras med reviderade 104,3 månaden innan (preliminärt 104,5).

”Nedgången förklaras främst av att företagen är mer negativa till hur den egna verksamheten utvecklats de senaste månaderna. Man är även mindre positiv om de senaste månadernas efterfrågetillväxt”, skriver Konjunkturinstitutet.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.