Mips ökar omsättningen och vinsten

Hjämskyddsföretaget Mips redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Även vinsten steg.
mips
Omsättningen steg 24,4 procent till 56 miljoner kronor (45).

Rörelseresultatet blev 16 miljoner kronor (12), med en rörelsemarginal på 28,6 procent (26,7).

Justerat rörelseresultat blev 17 miljoner kronor (12).

Resultatet före skatt var 16 miljoner kronor (13).

Resultatet efter skatt blev 12 miljoner kronor (10), en ökning med 20,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,48 kronor (0,38), vilket innebär en ökning med 26,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 15 miljoner kronor (7,7).

Coronapandemin ledde till vissa produktionsbegränsningar med hjälmfabriker i Kina.

”De kinesiska underleverantörer och hjälmfabriker som vi samarbetar med återupptog produktionen senare än planerat efter det kinesiska nyåret och har under februari och mars gradvis återgått till att uppnå normal produktionskapacitet. Jag är glad att vi har navigerat oss igenom produktions-utmaningarna på ett bra sätt och lyckats leverera tillväxt i första kvartalet trots rådande omständigheter”, säger vd Max Strandwitz i en kommentar.

Vad gäller marknaden uppges den bli skakig de närmsta kvartalen.

”Mips har en bred kundbas med ett stort antal modeller av hjälmar och vi vinner kontinuerligt nya kunder i både traditionella kategorier och nya kategorier. Utmaningarna vi står inför på kort sikt är därför helt relaterade till de lock-down-åtgärder som olika länder implementerar världen runt”, säger Max Strandwitz.