Mips över förväntan

Cykelhjälmsbolaget Mips rapport för det tredje kvartalet slår analytikernas förväntningar på samtliga rader. Utfallet är också betydligt högre än jämförelseperioden.
Omsättningen steg 92,5 procent till 102 miljoner kronor (53). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 98.

Rörelseresultatet blev 55 miljoner kronor (20), väntat rörelseresultat var 46. Rörelsemarginalen var 53,9% (37,7).

Resultatet före skatt var 55 miljoner kronor (21), väntat var 46.

Resultatet efter skatt blev 42 miljoner kronor (16), väntat var 36.

Resultat per aktie hamnade på 1,61 kronor (0,62).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 29 miljoner kronor (12).

”Det tredje kvartalet blev det hittills starkaste i Mips historia men det har historiskt sett alltid varit ett svagare kvartal. Efter den exceptionella situationen med nedstängningar under våren såg vi att efterfrågan ökade under sommarmånaderna”, säger Mips VD Max Strandwitz.

”Omsättningsökningen drevs, som nämnts, framförallt av en väldigt god utveckling inom cykelhjälmar men även motorcykelhjälmar. Tillväxten i kvartalet påverkades positivt av föregående års svaga försäljning på grund av osäkerheten kring införandet av importtullar i USA”, säger Strandwitz.

Enligt Mips-chefen förväntas efterfrågan fortsätta vara god för cykelhjälmar över kommande kvartal. Inom motorcykelhjälmar räknar bolaget med en ökad efterfrågan framöver efter sommarens godkännande av en ny hjälmstandard.

Mips, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 102 98 4,1% 53 92,5%
Rörelseresultat 55 46 19,6% 20 175,0%
Rörelsemarginal 53,9% 46,9% 37,7%
Resultat före skatt 55 46 19,6% 21 161,9%
Nettoresultat 42 36 16,7% 16 162,5%
Resultat per aktie, kronor 1,61 0,62 159,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 29 12 141,7%

Konsensusdata från Factset