Moberg Pharma rapporterar ingen omsättning under fjärde kvartalet

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad rörelseförlust.
Moberg Pharma
Ebitda-resultat blev -5,7 miljoner kronor (-8,5).

Rörelseresultatet blev -6,3 miljoner kronor (-9,2).

Resultatet efter skatt blev -5,2 miljoner kronor (-5,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-0,42).

Likvida medel uppgick till 36,3 miljoner kronor (919,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,2 miljoner kronor (-63,9).

I juni presenterades resultaten från Fas 3 studien i Europa. Liksom i den tidigare offentliggjorda nordamerikanska studien uppnådde Mob-015 det primära behandlingsmålet och inga allvarliga biverkningar identifierades.

”Den höga mykologiska läkningsgraden för Mob-015 har nu visats i två pivotala studier, vilket stärker vår övertygelse om att Mob-015 har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Vi ser nu fram emot fortsatt dialog med våra partners och regulatoriska myndigheter kring nästa steg för Mob-015”, säger vd Anna Ljung i en kommentar.

Moberg Pharmas verksamhet har hittills inte påverkats av covid-19 i någon väsentlig grad, uppger bolaget.

Moberg Pharma, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
EBITDA -5,7 -8,5
Rörelseresultat -6,3 -9,2
Nettoresultat -5,2 -5,1
Resultat per aktie, kronor -0,28 -0,42
Likvida medel 36,3 919,1