Moberg Pharma rapporterar ingen omsättning under fjärde kvartalet

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad rörelseförlust.
Ebitda-resultat blev -5,7 miljoner kronor (-8,5).

Rörelseresultatet blev -6,3 miljoner kronor (-9,2).

Resultatet efter skatt blev -5,2 miljoner kronor (-5,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-0,42).

Likvida medel uppgick till 36,3 miljoner kronor (919,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,2 miljoner kronor (-63,9).

I juni presenterades resultaten från Fas 3 studien i Europa. Liksom i den tidigare offentliggjorda nordamerikanska studien uppnådde Mob-015 det primära behandlingsmålet och inga allvarliga biverkningar identifierades.

“Den höga mykologiska läkningsgraden för Mob-015 har nu visats i två pivotala studier, vilket stärker vår övertygelse om att Mob-015 har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Vi ser nu fram emot fortsatt dialog med våra partners och regulatoriska myndigheter kring nästa steg för Mob-015”, säger vd Anna Ljung i en kommentar.

Moberg Pharmas verksamhet har hittills inte påverkats av covid-19 i någon väsentlig grad, uppger bolaget.

Moberg Pharma, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
EBITDA -5,7 -8,5
Rörelseresultat -6,3 -9,2
Nettoresultat -5,2 -5,1
Resultat per aktie, kronor -0,28 -0,42
Likvida medel 36,3 919,1
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här