Modelon stiger i premiärhandeln på First North

Mjukvarubolaget Modelon började i dag den 28 april att handlas på Nasdaq First North Growth Market. B-aktien handlas med kortnamnet MODEL B. Bolaget erbjuder mjukvaruprodukter samt kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa system.
Modelon
Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som övertecknades kraftigt. Teckningskursen var på förhand bestämd till 44 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade 230 miljoner kronor förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolaget tillförs 150 miljoner kronor före emissionskostnader, och resterande del är befintliga aktier som säljs.

Aktien har hittills i dag handlats till 57,40 kronor som högst betalt och 47,70 kronor som lägst betalt. Klockan 09.35 var senast betalt 47,75 kronor, vilket är en uppgång på 8,5% jämfört med teckningskursen på 44 kronor. Aktier för 31,8 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 11,02 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 526 miljoner kronor räknat på senast betalt.