Moment Group tappade rejält med omsättning

Nöjesbolaget Moment Group tappade rejält med omsättning i det tredje kvartalet och förlusten steg.
Omsättningen sjönk 78,8% till 31 miljoner kronor (146).

Ebitda-resultat blev -31 miljoner kronor (-10).

Justerat ebitda-resultat uppgick till -10 miljoner kronor (-7).

Rörelseresultatet blev -68 miljoner kronor (-27).

Justerat rörelseresultat utföll på -47 miljoner kronor (-24).

Resultat per aktie hamnade på -2,20 kronor (-1,10).

“Intensiva förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare har förts och förs fortfarande för att säkerställa tillgången till rörelsekapital både för att säkra likviditeten på kort sikt och finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering”, skriver tillförordnade VD:n Otto Drakenberg i rapporten och fortsätter.

“Parallellt med att hantera det operativa arbetet och säkerställande av likviditeten för att koncernen skall överleva pandemin, arbetar samtliga ledningsgrupper i de olika verksamheterna intensivt med att identifiera och tydliggöra rätt strategier och planer för tiden efter corona – där arbetet med att bygga vidare på de i grunden starka och sunda verksamheter som koncernen består av står i fokus.”

Moment Group, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 31 146 -78,8%
EBITDA -31 -10
EBITDA, justerat -10 -7
Rörelseresultat -68 -27
Rörelseresultat, justerat -47 -24
Resultat per aktie, kronor -2,20 -1,10