Mycket kvar att bevisa

ANALYS Medicinteknikbolaget Getinge har brottats med problem i flera år. Affärsvärlden ser inget köpläge på nuvarande nivåer.

SÄLJ De senaste åren har varit tuffa för Getinge. Stjärnan som under två årtionden levererade fin tillväxt och stabila marginaler har fallit och istället fått brottas med vad som för en utomstående verkar vara en baksmälla från den till stora delar förvärvsdrivna tillväxten.

Problemenen började att bubbla till ytan 2012. I takt med att vinstvarningarna började stå som spön i backen kom det fram att den amerikanska tillsynsmyndigheten FDA under flera års tid haft synpunkter på kvalitetsledningssystemen vid några av bolagets fabriker. Att Getinge därtill inte gjort tillräckligt för att åtgärda problemen förargade FDA som ytterligare skärpte sina kontroller.

Påverkan har varit tydlig. Getinges rörelsemarginal har fallit från 18 procent 2011 till 4,9 procent de senaste tolv månaderna justerat för reserveringen för skadeståndsprocesserna kring de kirurgiska nätimplantaten som gjordes under det tredje kvartalet.

2015 hade den mångårige vd:n Johan Malmquist som en sista åtgärd, innan han lämnade över till Alex Myers, nått fram till ett förlikningsavtal med den amerikanska tillsynsmyndigheten. I förlikningen fanns en detaljerad plan för hur kvalitetsledningen skulle skärpas vid fyra berörda fabriker de kommande åren.

Med vissa fördyringar och ett vd-byte på vägen, Myers fick gå efter ett drygt år på posten, har arbetet fortskridit, men det är ännu inte helt slutfört. Vid kapitalmarknadsdagen som hölls nyligen meddelades att 2–3 års arbete fortfarande återstår vid fabriken i tyska Hechingen.

Getinge har under de här åren utåt sett gått från att vara ett bolag som behöver åtgärda isolerade problem med kvalitetskontroll till att bli ett bolag som är i behov av en mer omvälvande kulturförändring. Bolagets vd sedan våren 2017, Mattias Perjos, sa på kapitalmarknadsdagen att många av problemen går att härleda till en kultur som lämnat en del i övrigt att önska i termer av långsiktighet, kvalitet och robusthet. Det ska åtgärdas, men det är en långsam process som kräver tålamod, framhöll han.

Något som bolaget hoppas kunna göra snabbare är att närma sig konkurrenternas lönsamhet. Ett huvudbudskap på kapitalmarknadsdagen var att det finns stora möjligheter för Getinge att förbättra sin bruttomarginal genom olika effektivitetsåtgärder. Större delen av gapet på 5 procentenheter upp till konkurrenterna bedömdes som möjligt att åtgärda.

Någon tidsram angavs dock inte och Perjos tryckte på vikten av att inte gå för fort fram. 2019 kommer att bli ett implementeringssår och effekter kommer förhoppningsvis att bli mer synbara från 2020 och framåt, sa han.

Marknaden tror att Getinge lyckas förbättra rörelsemarginalen till drygt 9 procent nästa år. Det är rimligt i Affärsvärldens ögon så länge det inte kommer några större kostnader för omstruktureringar eller kvalitetsbekymmer. Det skulle i så fall innebära en ev/ebit-multipel på knappt 16 på nästa års förväntade vinst.

Ur Affärsvärldens perspektiv framstår Getinge numera som ett bolag med mångåriga och kulturellt rotade problem som har mycket kvar att bevisa. Det påverkar vilken multipel som går att motivera. Risken för ytterligare kvalitetsrelaterade problem går dessutom inte att utesluta, även om sannolikheten torde vara lägre nu än för några år sedan.

Därutöver finns skadeståndsanspråken relaterade till de kirurgiska nätimplantaten – bolaget bedömer det inte som omöjligt att kostnaden kan bli både betydligt högre och betydligt lägre än de 1,8 miljarder kronor som reserverats – samt den höga skuldsättningen. Sälj och köp tillbaka runt 65 kronor.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.