Nedskrivning tynger Actic

Friskvårdskedjan rapporterar en stigande omsättning, men ett resultat som tyngs av en nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar.

Actic redovisar ett rörelseresultat på -266 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (23,7).

I resultatet ingår en sedan tidigare känd nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar om 280 miljoner kronor.

Justerat för nedskrivningen var rörelseresultatet 13,8 miljoner kronor.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 288 miljoner kronor (219).

“Rörelseresultatet under tredje kvartalet präglas av fortsatt förändringsarbete samt nedskrivningen av goodwill och immateriella tillgångar om 280 Mkr. Nedskrivningen ger en engångseffekt på resultat och balansräkning, men påverkar inte kassaflödet och bolagets löpande verksamhet”, säger vd Anders Carlbark i en kommentar.

Anders Carlbark skriver vidare att lönsamhet och optimering av befintlig verksamhet prioriteras framför expansion och etableringar under hösten och inledningen av 2020.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här