New Wave vänder till förlust

Profilklädersbolaget New Wave redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.
Torsten Jansson.

Omsättningen sjönk 4,3 procent till 1 440,9 miljoner kronor (1 504,9).

Rörelseresultatet blev -24,1 miljoner kronor (46,0).

Resultatet före skatt var -42,1 miljoner kronor (32,0).

Resultatet efter skatt blev -36,9 miljoner kronor (26,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,54 kronor (0,41).

“Vi har en fortsatt mycket stark balansräkning med en soliditet om 46,8%, vilket känns bra i detta stålbad. Balansräkningen kommer sannolikt att växa under de kommande sex månaderna framförallt vad gäller lager, då det precis som under finanskrisen tar cirka sex månader att styra om inköpen,” skriver vd Torsten Jansson i delårsrapporten.

Bolaget meddelar att de har en löpande dialog med kreditgivare.
“Den påverkan som vi nu utsätts för har negativa effekter på vårt kassaflöde och därmed på bolagets likviditetssituation. Vi har en löpande dialog med våra kreditgivare för att hantera likviditetsrisken och trygga vår finansiering,” heter det.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här