Nobinas resultat lite bättre än väntat

Bussoperatören Nobina redovisar en omsättning som var under förväntan i det första kvartalet. Rörelseresultatet kom mer än att halveras men slog prognosen.
Nobina
Foto: Nobina
Omsättningen sjönk 8,7 procent till 2 509 miljoner kronor (2 749). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 609.

Ebitda-resultat blev 366 miljoner kronor (431), väntat 362, med en ebitda-marginal på 14,6 procent (15,7).

Rörelseresultatet blev 70 miljoner kronor (152), väntat rörelseresultat var 68. Rörelsemarginalen var 2,8 procent (5,5).

Resultatet före skatt var 31 miljoner kronor (97).

Resultatet efter skatt blev 21 miljoner kronor (76).

Resultat per aktie hamnade på 0,24 kronor (0,86).

”Utvecklingen påverkades dels av den extraordinära situation vi befinner oss i, dels av den omfattande kontraktsmigrering vi nu är i slutfasen av. Vi räknar med viss påverkan från denna även under räkenskapsårets andra kvartal, där vi exempelvis i mitten av juni startade 250 nya bussar i Linköping, Sjuhärad och Halland. Från och med tredje kvartalet ser vi endast mindre effekter på lönsamhet och omsättning från avslut och starter av bussar”, säger vd Magnus Rosén i rapporten.

Nobina, Mkr Q1-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 509 2 609 -3,8% 2 749 -8,7%
EBITDA 366 362 1,1% 431 -15,1%
EBITDA-marginal 14,6% 13,9% 15,7%
Rörelseresultat 70 68 2,9% 152 -53,9%
Rörelsemarginal 2,8% 2,6% 5,5%
Resultat före skatt 31 97 -68,0%
Nettoresultat 21 76 -72,4%
Resultat per aktie, kronor 0,24 0,86 -72,1%

Konsensusdata från Factset