Nordea behåller övervikt i aktier

Marknadsturbulensen i slutet av februari bekymrar inte Nordea som behåller övervikt i aktier.
Nordea
Det är som bekant de stigande marknadsräntorna som har lett till oro och en viss flykt bort från tillväxtaktier. Att räntorna stiger, liksom förväntningarna på inflationen, återspeglar de ljusare ekonomiska utsikterna och är inte något ovanligt så länge bolagens vinstutsikter också förbättras, menar banken.

”Rädsla för högre räntor kommer att vara ett återkommande tema under 2021, men utmanar framförallt värderingarna inom vissa segment av marknaden”, skriver Nordea.

Vad gäller den högre inflationen så tycker banken att det finns en överdriven oro kring den och dess påverkan på aktiemarknaden.

”I teorin kommer högre inflation endast påverka aktiemarknaden i begränsad omfattning, där stigande räntenivåer uppvägs av att konjunkturen samtidigt stärks. Ökad inflation som ett resultat av finanspolitiska stimulanser förväntas dessutom lyfta företagens intäkter samtidigt som det inte påverkar kostnaderna i samma utsträckning, detta tack vare den relativt sett högre arbetslösheten. Vi tror den positiva påverkan från högre tillväxt kommer överskugga risken för högre räntenivåer, åtminstone när det kommer till marknaden som helhet”, skriver Nordea.