Nordea vill få återköpa egna aktier

Nordeas styrelse föreslår för årsstämman att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av högst 225 miljoner aktier, motsvarande cirka 5,56 procent av alla aktier i bolaget.

Det framgår av kallelsen till årsstämman.

Antalet aktier som förvärvas för ersättningsändamål får inte överstiga 25 miljoner aktier och antalet egna aktier som förvärvas för optimering av kapitalstrukturen får inte överstiga 200 miljoner aktier, enligt förslaget.

Under presentationen av bokslutsrapporten den 6 februari sade Nordeas vd Frank Vang-Jensen att Nordeas avsikt inte är att driva banken med för mycket kapital, men att tajmingen för när bolaget kan vara redo för att göra aktieåterköp fortfarande är en öppen fråga.

”Vi har en mycket stark kapitalbas”, sade Nordea-chefen och pekade på att kärnprimärkapitalrelationen överstiger myndighetskraven med 3,20 procentenheter, vilket är mer än bankens policy om en buffert på 1,50-2,00 procentenheter.

Det finns dock vissa inkommande förändringar som banken måste vara medveten om, såsom förvärvet av SG Finans som väntas minska Nordeas kärnprimärkapitalrelation med ungefär 0,40 procentenheter, och nya kapitalregler i Danmark.

Nordea kommer att noga följa vad som händer under 2020, uppgav Frank Vang-Jensen.

Bankens kärnprimärkapitalrelation ökade under det gångna kvartalet till 16,3 procent, vilket är cirka 3,2 procentenheter över den förväntade nivån på regelkravet för första kvartalet 2020 och cirka 1,2 procentenheter över kapitalbufferten.

Analytikerna hade i genomsnitt bara räknat med en kärnprimärkapitalrelation på 15,6 procent, enligt en prognossammanställning gjord av Infront.

Även Nordeas avgående finanschef Christopher Rees uppgav att banken är nöjd med kapitalbasen och att avsikten på sikt är att hålla sig inom bankens kapitalmål om en buffert på 1,50-2,00 procentenheter. Överflödigt kapital som banken inte ser användning för kommer att föras över till aktieägarna, sade han.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.