Nordeas resultat bättre än väntat – föreslår utdelning för både 2019 och 2020

Nordea Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.
Frank Vang-Jensen, VD för Nordea.
Frank Vang-Jensen, VD för Nordea. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
De totala intäkterna uppgick till 2 219 miljoner euro (2 278), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 1 169 miljoner euro (1 108), väntat 1 165 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 792 miljoner euro (775), väntat var 765 miljoner euro.

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 218 miljoner euro (1 179).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 001 miljoner euro (1 099), väntat var 1 010 miljoner euro.

Kreditförlusterna uppgick till 28 miljoner euro (86), väntat var 63 miljoner euro.

Rörelseresultatet blev 973 miljoner euro (1 013), väntat var 924 miljoner euro.

Nettoresultatet blev 725 miljoner euro (750), väntat var 699 miljoner euro.

Nordeas styrelse föreslår en utdelning på 0,39 euro per aktie för 2020, i linje med utdelningspolicyn.

Dessutom kommer styrelsen i februari att besluta om utdelning av 0,07 euro per aktie som en första utbetalning av den försenade utdelningen för 2019 på 0,40 euro per aktie. Styrelsen föreslår också att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att betala ut den återstående delen av utdelningen för 2019 (0,33 euro per aktie) och utdelningen för 2020 (0,39 euro per aktie) – totalt 0,72 euro per aktie – efter september 2021, i linje med Europeiska centralbankens rekommendation.

”Vi ser betalning av utdelning endast som en fråga om tidpunkt”, säger VD Frank Vang-Jensen i rapporten.

Nordeas rörelsekostnader under 2020 var i nivå med Nordeas helårsprognos på under 4,7 miljarder euro. De underliggande kostnaderna sjönk 3%. Arbetet med att öka den operativa effektiviteten fortsätter och kostnaderna för 2021 väntas understiga 4,6 miljarder euro, framgår av rapporten.

Nordea, MEUR Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019
Intäkter 2 219 2 191 1,3% 2 278
Räntenetto 1 169 1 165 0,3% 1 108
Provisionsnetto 792 765 3,5% 775
Rörelsekostnader -1 218 -1 179
Rörelseresultat före kreditförluster 1 001 1 010 -0,9% 1 099
Kreditförluster -28 -63 -86
Rörelseresultat 973 924 5,3% 1 013
Nettoresultat 725 699 3,7% 750
Utdelning per aktie, EUR 0,39

Konsensusdata från Factset