Nordic Paper vänder till förlust

Pappersbruksbolaget Nordic Paper, som nyligen noterades på Stockholmsbörsen, minskade omsättningen under tredje kvartalet. Samtidigt vände bolaget till förlust.
Foto: Chris Cross
”Marknadsutvecklingen under tredje kvartalet har varit i linje med andra kvartalet. Covid-19 har fortsatt att dämpa efterfrågan på greaseproofpapper med slutanvändare i den professionella sektorn i de länder som infört de hårdaste restriktionerna. Efterfrågan på kraftpapper har fortsatt varit god. Marknadspriserna var dock väsentligt lägre än under det starka tredje kvartalet föregående år, men stabila jämfört med andra kvartalet i år”, uppger vd Anita Sjölander.

Omsättningen sjönk 19,2% till 639 miljoner kronor (791). Exklusive valutaeffekter var minskningen 16%.

Ebitda-resultat blev -13 miljoner kronor (153).

Rörelseresultatet blev -40 miljoner kronor (129).

Resultatet efter skatt blev -32 miljoner kronor (102).

Resultat per aktie hamnade på -0,49 kronor (1,52).

Kostnaderna för börsnoteringen har under kvartalet belastat resultatet med 10 miljoner kronor.

”Den marknadsutveckling vi sett hittills under 2020 fortsätter och våra marknadssegment har generellt visat sig vara relativt stabila. Covid-19 fortsätter att påverka vår omvärld och vardag och det finns en fortsatt osäkerhet. Nya nedstängningar i ett flertal länder kommer att innebära att den trend som vi sett sedan i april, med lägre efterfrågan på greaseproofpapper med slutanvändare i den professionella sektorn fortsätter. Det är dock glädjande att se att intresset
från våra kunder att ersätta förpackningar i plast med vårt material ökar. Vi har ett flertal pågående intressanta projekt tillsammans med kunder där vi undersöker möjligheter till nya applikationer för våra produkter”, skriver Nordic Paper-chefen i sitt VD-ord.

Nordic Paper, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 639 791 -19,2%
EBITDA -13 153
EBITDA-marginal 19,3%
Rörelseresultat -40 129
Rörelsemarginal 16,3%
Nettoresultat -32 102
Resultat per aktie, kronor -0,49 1,52