Nyemission för Inzile – 127 miljoner in

VD: Kapitaltillskottet hjälper Inzile att bli ledande aktör på marknaden.
Foto: Inzile.

Elfordonsbolaget Inzile har nu genomfört den riktade nyemission som bolaget flaggade för efter börsens stängning på torsdagen. Bolaget tillförs cirka 127 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen utgörs av 2,6 miljoner aktier med teckningskursen 49,00 kronor per aktie. Teckningskursen är fastställd genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på cirka 10,3% jämfört med stängningskursen på torsdagen.

I emissionen deltog den befintliga och strategiska investeraren Bring och tecknande sin pro-rata-andel.

Utspädningseffekten är cirka 13,1% av aktierna och rösterna i bolaget.

Bolaget avser att använda pengarna från emissionen till att finansiera löpande verksamhet, teknologisk utveckling av produktionsanläggningar, fordon och kundplattformar. Dessutom produktions- och affärsutveckling. En del ska även gå till försäljnings- och marknadsorganisationen för att stärka kännedomen om bolaget.

”Med detta kapitaltillskott kommer vi kunna accelerera Inziles utveckling mot vårt mål om att bli den ledande aktören på marknaden inom vår nisch.” säger Inziles VD och grundare, Ragnar Åhgren.