Nyfosa rapporterar ökat förvaltningsresultat

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ett ökat förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Efter förvärv av flera fastigheter i Finland ligger fokus på att bygga en stark och diversifierad kassaflödesportfölj i grannlandet.
Stina Lindh Hök., VD för Nyfosa
Nyfosas VD sedan 2020 Stina Lindh Hök.
Hyresintäkterna uppgick till 622 miljoner kronor (549), en ökning med 13,3% mot föregående år.

”Det har varit en fortsatt stabil efterfrågan på Nyfosas lokaler. Den pågående pandemin har endast i begränsad omfattning påverkat bolagets finansiella rapporter”, skriver Nyfosa.

Driftnettot uppgick till 450 miljoner kronor (410), en ökning med 9,8%  mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 414 miljoner kronor (377), en ökning med 9,8% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 840 miljoner kronor (826). Värdeförändringar av fastigheter uppgick till 426 miljoner kronor (450).

Resultatet efter skatt blev 701 miljoner kronor (819), en minskning med 14,4% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,66 kronor (4,44), vilket innebär en minskning med 17,6% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 89,20 kronor (77,32).

Nyfosa har under året förvärvat fastigheter i Finland för 2,5 miljarder kronor, fokus framöver ligger därmed på att bygga en stark och diversifierad kassaflödesportfölj i Finland.

”Vi ser goda möjligheter att bli större på dessa orter och i andra finska växande städer. För närvarande arbetar vi med ett antal möjliga affärer som vi hoppas kunna gå i mål med under året”, uppger VD Stina Lindh Hök.

Inom förvaltningen ser Nyfosa en fortsatt positiv utveckling, med positiv nettouthyrning under kvartalet.

Nyfosa, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 622 549 13,3%
Driftöverskott 450 410 9,8%
Förvaltningsresultat 414 377 9,8%
Resultat före skatt 840 826 1,7%
Nettoresultat 701 819 -14,4%
Resultat per aktie, kronor 3,66 4,44 -17,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 89,20 77,32 15,4%