Nyhets-PM

Veckans viktigaste händelser i korthet.

Krisen fördjupas för Kohl och CDU

l Bidragsskandalen i det tyska kristdemokratiska partiet CDU har fördjupats ytterligare sedan en hög tjänsteman tagit livet av sig. Partiet överväger att stämma förre ordföranden och förbundskanslern Helmut Kohl, som fått avgå som hedersordförande, för att tvinga honom att avslöja namnen på bidragsgivare. Nuvarande partiledaren, Wolfgang Schäuble, har bett tyska folket om ursäkt å partiets vägnar.

Företagsköp

l Fastighetsbolaget Castellum lägger bud på kollegan Diligentia. Tillsammans blir de börsens största fastighetsbolag. För varje aktie i Diligentia erbjuds en nyemitterad Castellumaktie. Aktieägare med färre än 100 aktier erbjuds 79 kronor kontant per aktie. Bägge alternativen innebär en överkurs på ca 18 procent, räknat på bolagens snittkurser de sista fem dagarna före budet.

l SEB:s investmentbank Enskilda Securities köper norska kollegan Orkla Finans och betalar med nyemitterade aktier. Därigenom kommer Orkla att äga 22,5 procent av Enskilda och SEB resten. Tack vare Orkla får Enskilda en marknadsandel på 12,6 procent på Oslobörsen. På Stockholmsbörsen får bolagen 10,6 procent av handeln, Orklas andel är här obetydlig.

l Merita-Nordbanken får inte köpa den norska statens knappt 35-procentiga andel i Kreditkassen. Det beskedet gav Bankinvesteringsfonden, som förvaltar aktieposten. MN-banken, som äger 9,9 procent av Kreditkassen och är näst största ägare, kommer att förlänga sitt bud.

l Swedish Match köper 64 procent av den amerikanska cigarrtillverkaren General Cigarr för ca 1,4 miljarder kronor. Köpet gör Swedish Match till världens nästa största cigarrtillverkare med 10 procents marknadsandel.

Övriga affärer

l Investmentbolagen Custos och Öresund, som tillhör Hagströmer & Qviberg-sfären, har sålt alla sina aktier i Industrivärden. Köpare av huvuddelen av aktierna är Sjätte AP-fonden, som på så sätt har fått kontroll över 6,5 procent av kapitalet och 8,4 procent av rösterna. Tillsammans gör Custos och Öresund en realisationsvinst på drygt 1,1 miljarder kronor.

Skanska och Latour säljer sina aktier i fastighetsbolaget Piren till det holländska bolaget Rodamco Continental. Försäljningspriset är 69,60 kronor per aktie, totalt 1,8 miljarder kronor, exklusive utdelning för 1999.

Ekonomi & politik

l Fjolårets julhandel blev den bästa under hela 1990-talet, enligt HUI:s snabbindex. Försäljningen ökade med hela 7,5 procent i fasta, kalenderkorrigerade priser. För 1999 som helhet ökade detaljhandelsförsäljningen med 3,5 procent.

Personnytt

l Föreningssparbankens tidigare VD Reinhold Geijer har utsetts till finanschef i Telia och medlem av koncernledningen. Ny i gruppen, och dess enda kvinna, är också Emanuela Pedrocco, 30. Hon är ansvarig för koncerngemensamma projekt.

Internationell politik

l USA:s handelsunderskott, det stora orosmomentet när det gäller den höga värderingen av USA-börserna, blev större än väntat och rekordstort i november i fjol. Ekonomerna oroar sig för att finansieringen av det stora underskottet kommer att tvinga upp räntorna.

l USA:s vice utrikesminister, Strobe Talbott, varnar i ett tal för att konflikten i Tjetjenien ökar nationalismen i Ryssland och för att landet återgår till samma totalitära beteende som under Sovjeteran.

l Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har ändrat sin informationspolitik och kommer nu att meddela sin tro om riktningen på framtida räntebeslut efter varje möte. Dessutom ska en standardvokabulär införas. Allt för att undvika olika tolkningar och oro på finansmarknaderna.

l Kinas centralbankschef lovar att skynda på reformerna i bank- och finanssektorn för att förbereda för den ökade utländska konkurrens som väntas som en följd av landets kommande inträde i WTO.

Internationellt näringsliv

l Amerikanska musikbolagen Warner Music, som ägs av Time Warner, och EMI, tänker gå ihop. Tillsammans skulle de bli världens största musikbolag med en världsmarknadsandel på 25 procent. Enligt bolagens rådgivare skulle det nya bolaget få ett värde på 168 miljarder kronor. Konkurrenterna överväger motdrag.

l Deutsche Telekoms nettovinst föll i fjol med 45 procent, enligt preliminära uppgifter, en följd av hård konkurrens på den tyska telekommarknaden.

l General Motors, världens största tillverkare av personbilar och lätta lastbilar, överträffade analytikernas förväntningar och redovisade en rekordvinst för fjolåret. Efterfrågan i USA var mycket god.

Konglomeratet General Electrics nettovinst översteg i fjol för första gången 85 miljarder kronor.

Amerikanska Caterpillar, världens största tillverkare av anläggningsmaskiner, redovisar en rejäl vinstförsämring för fjolåret, en följd av låga priser och dålig efterfrågan från bland andra gruv-, olje-, gas- och jordbruksbranscherna.

Amerikanska Citibank, världens största bolag inom finanssektorn, köper brittiska investmentbanken Schroders för 19 miljarder kronor. Därmed ägs de flesta stora brittiska investmentbankerna av amerikaner eller kontinentaleuropéer.

Holländska banken ABN Amro ska stänga vart sjätte kontor i Holland på grund av ökad konkurrens på nätet.

Brittiska detaljhandelsföretaget Kingfisher och tyska Metro funderar på att gå ihop och bli den första paneuropeiska detaljhandelsjätten.

Mjukvaruföretaget SAP blev första tyska bolag som fick ett aktieoptionsprogram för personalen godkänt av aktieägarna. ‡

Koreanska Samsung Electronics, världens största tillverkare av minneskretsar, redovisar rekordvinst för fjolåret, en följd av stor efterfrågan på mobiltelefoner med mera.

Singapore har beslutat ta bort 49-procentsgränsen för utländskt ägande när landets telekomsektor liberaliseras i april.

Michael Berger, känd före detta förvaltare av hedgefonder, anklagas av amerikanska börsmyndigheten SEC för att ha förskingrat mer än 2,5 miljarder kronor av investerarnas pengar. Hedgefonderna kämpar som bäst för att återfå förtroendet efter Long Term Capital Mangements kris 1998.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.