”Oberoende” i Sigma – Olofssons gamla kompis

Den person i konsultföretaget Sigmas styrelse som tillsammans med bolagets vd utgör det "särskilda utskott" som ska avgöra om huvudägare Dan Olofssons bud ska gå igenom, är i själva verket en långväga affärskompanjon till Dan Olofsson.

På måndagsförmiddagen höjde Askerö, där Dan Olofsson är den drivande parten, budet på Sigma. Ägare representerande 55 procent av Sigma ställde sig positiva till budet, men det finns fortfarande motståndare till affären.

Eftersom Dan Olofsson var ordförande i Sigma, och fyra av de andra styrelsemedlemmarna på ett eller annat sätt var direkt engagerade på budsidan, inrättades ett ”särskilt utskott” i styrelsen, som åtminstone på pappret skulle utvärdera budet med tanke på alla aktieägare. Utskottet tackade nej till det första budet, men tackar nu ja till det höjda.

Utskottet består av två personer. Den ene är Sigmas vd Sune Nilsson, som trots att han i praktiken anställts av och jobbar för Dan Olofsson anses som tillräckligt fristående. I ett uttalande från det särskilda utskottet resoneras det till och med om Sune Nilssons oberoende, med hänvisning till att budgivarna planerar ett incitamentsprogram där han kan komma att ingå om budet går igenom. Men ändå fick han vara med i utskottet.

Det ökar trycket på den andre, Konstantin Caliacmanis. Men Affärsvärldens granskning visar att han också är minst sagt Dan Olofsson närstående. Konstantin Caliacmanis och Dan Olofsson har, såvitt Affärsvärlden kunnat se, gjort affärer ihop sedan mer än tio år tillbaka.

År 1996 gick Sigma ihop med konsultbolaget Exallon, grundat av Konstantin Caliacmanis och en medpartner. Dan Olofsson blev då arbetande styrelseordförande i det sammanslagna bolaget.

Sedan dess har de två suttit i styrelserna för Teleca och Sigma tillsammans under en längre tid. En period 2004 var Konstantin Caliacmanis styrelseordförande i konsultbolaget Teleca när Dan Olofsson var tillförordnad vd där. I det senare börsnoterade Sigmas styrelse har de två suttit tillsammans sedan 2001.

När Konstantin Caliacmanis flaggade för att han sålt sina aktier i Teleca till Symphony Technology Group gjorde han det samma dag som Dan Olofsson, den 13 februari 2008. I Finansinspektions insynregister ser man talande nog att de två träder in som insynspersoner i Teleca samma dag (den 17 februari 1997) och lämnar det samma dag (den 7 mars 2008).

Synen på arbetet med styrelsen i Sigma återberättas bäst – förvånande nog – i en magisteruppsats från 2006. I uppsatsen ”Oberoende styrelseledamöter?” har två studenter från Lunds Universitet analyserat hur regelverket om att det ska finnas två oberoende styrelseledamöter i alla bolaget med ett börsvärde över tre miljarder kronor påverkat en rad bolag – där ibland Sigma.

Studenterna intervjuade Sigmas nuvarande CFO Lars Sundqvist och Göran Larsson, styrelseledamot och då sekreterare i valberedningen. Göran Larsson är även styrelseordförande i Dan Olofsson bolag Danir och en av de styrelseledamöter som i samband med budet sågs som beroende. Dessa bekräftar för uppsatsförfattarna att Olofsson och Caliacmanis är goda vänner.

”Enligt Larsson och Sundqvist har han [Caliacmanis] dock känt Dan Olofsson och många av de andra i styrelsen under en längre tid”.

Trots att det alltså borde vara ställt utom allt tvivel att Konstantin Caliacmanis har en nära affärsrelation med Dan Olofsson, är han alltså den person som det egentligen hänger på om styrelsen ska rekommendera budet. Visserligen har de fått igenom en höjning, men inte heller den nya budnivån får med sig alla storägare.

En av dem som har motsatt sig är Skandia Liv, vars aktiechef Caroline af Ugglas sa så här till E24 på måndagen.

– Jag kan inte nämna någon exakt prislapp, men det nya budet är relativt sett sämre. Allt Dan Olofsson har gjort är i princip att ha följt med börsen upp, säger Caroline af Ugglas, som också riktar kritik mot det särskilda utskottet.

– Sen finns ytterligare ett problem och det är att man inte har några oberoende personer i styrelsen. De som utrett budet är säkert förträffliga personer men är trots allt alla närstående Dan Olofsson. Det gör att vi inte alls kan luta oss på styrelsens rekommendation, sa Caroline af Ugglas till E24.

Dan Olofsson menar dock att både Sune Nilsson och Konstantin Caliamanis är en professionell motpart i affären.

– Du måste väga intresset av de miljonposter som de privat äger i Sigma . Sune och Konstantin har i mina ögon haft en god integritet i den här processen och deras bedömning baseras även på två oberoende parter. Deras ägande i Sigma talar inte för att de ska agera som Danir önskar, snarare tvärtom. De har gjort en professionell bedömning, säger Dan Olofsson till Affärsvärlden.

nullnullnullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.