Odd Molly vänder till vinst 

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly vänder tack vare positiva värdeförändringar på fastigheter till vinst i tredje kvartalet 2020 jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol. Odd Molly genomför en strategiska utvärdering som inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.
Odd Molly
Foto: Fredrik Persson /TT

Nettomsättningen sjönk 26,6% till 55,4 miljoner kronor (75,5). Hyresintäkterna var 3,4 miljoner kronor (noll). De totala intäkterna blev 59,2 miljoner kronor (76,6).

Rörelseresultatet blev 13,7 miljoner kronor (-9,3), med en rörelsemarginal på 24,7%.
Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 18,2 miljoner kronor (noll).

Resultatet före skatt var 12,2 miljoner kronor (-9,1).

Resultatet efter skatt blev 7,1 miljoner kronor (-9,0). Resultat per aktie hamnade på 0,18 kronor (-0,61).

”Verksamheten utvecklas i en snabb takt både vad gäller mode och fastigheter. Vårt fastighetsbestånd växer och efter förvärven i början av september och i oktober äger Odd Molly nu sju fastigheter i södra Sverige. Som tidigare annonserats planeras ytterligare förvärv och ambitionen att bli en stark aktör på lager- och logistikfastighetsmarknaden är tydlig. Vi stärker också koncernens finansiella förutsättningar via kontanta nyemissioner som ger oss bättre möjligheter att satsa ytterligare både inom fastighetsverksamheten och modeverksamheten. Vi har gjort valda strategiska satsningar för tillväxt, bland annat genom nya digitala försäljningskanaler och genom relanseringen av Hunkydory som fått ett fint mottagande och mycket positiv PR. Nyligen anställde vi en ny vd till Used By, vår e-handelsplattform för second hand-mode som tillsammans med övriga teamet kommer ta verksamheten vidare. Samtidigt har vi under de senaste åren arbetat fokuserat med att förbättra effektiviteten i hela organisationen viket bland annat visat sig i betydande kostnadsbesparingar. Sedan implementeringen av det första åtgärdsprogrammet i slutet av 2018 har de underliggande driftskostnaderna minskat med 82 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 40%”, kommenterar VD Jennie Högstedt Björk i delårsrapporten.

För att skapa optimala förutsättningar för de båda verksamheterna att fortsätta utvecklas utvärderar Odd Molly en tydlig operationell, organisatorisk och legal uppdelning mellan mode och fastigheter. Den strategiska utvärderingen inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.

”Det underliggande resultatet fortsatte att förbättras till följd av kostnadsbesparingar och högre bruttovinstmarginal. Försäljningen i kvartalet dämpades något av försenade leveranser kopplat till pandemin vilket gjorde att vi inte kunde släppa nyheterna i den takt vi planerat. Vi har istället släppt mer nyheter i slutet av september och oktober vilket lett till en positiv utveckling av försäljningen i vår webbshop i början av det fjärde kvartalet.”

”Vi går in i årets sista kvartal med ytterligare stärkta förutsättningar. Inom modeverksamheten har vi två starka varumärken, ytterligare kanaler för digital och skalbar försäljning och en effektiv organisation för att fortsätta utvecklingen. Med tydliga ambitioner fortsätter vi expansionen inom fastighetsverksamheten. Via genomförda och kommande nyemissioner har vi fått in nya starka svenska och internationella ägare, och våra verksamheter står på en väldigt stabil finansiell grund”, avslutar Jennie Högstedt Björk.

Odd Molly, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 55,4 75,5 -26,6%
Rörelseresultat 13,7 -9,3
Rörelsemarginal 24,7%
Resultat före skatt 12,2 -9,1
Nettoresultat 7,1 -9,0
Resultat per aktie, kronor 0,18 -0,61