Offentliga Hus ökade förvaltningsresultatet under rekordkvartal

Fastighetsbolaget Offentliga Hus redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet som betraktas som ett rekordkvartal. Bolagets fastighetsbestånd skrevs upp rejält.
Offentliga Hus
Offentliga Hus största hyresgäst är Scanias kontor i Södertälje. Foto: Offentliga Hus/Pixprovider

Hyresintäkterna uppgick till 154,5 miljoner kronor (120,7), en ökning med 28,0% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 96,7 miljoner kronor (75,1), en ökning med 28,8% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 33,9 miljoner kronor (21,8), en ökning med 55,5% mot föregående år.

Värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 520,5 miljoner kronor (-13).

Resultatet före skatt var 561,2 miljoner kronor (5,2).

Resultatet efter skatt blev 448,8 miljoner kronor (21,9), en ökning med 1 949,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,75 kronor (0,11), vilket innebär en ökning med 1 490,9% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 15,3 kronor (11,82).

”Värdeutvecklingen på våra fastigheter har varit fantastisk, precis som förväntat. Svensk ekonomi och svensk välfärd står sig mycket stark vilket skapar fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden skola, vård och offentliga kontor”, kommenterar VD:n Fredrik Brodin.

Han gratulerar även SBB till ett bra köp och önskar lycka till till fastighetsbolaget som inom kort ska ta över verksamheten.

Offentliga Hus, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 154,5 120,7 28,0%
Driftöverskott 96,7 75,1 28,8%
Förvaltningsresultat 33,9 21,8 55,5%
Resultat före skatt 561,2 5,2 10 692,3%
Nettoresultat 448,8 21,9 1 949,3%
Resultat per aktie, kronor 1,75 0,11 1 490,9%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 15,3 11,82 29,4%