Ökad omsättning för Engelska skolan

Skolföretagets omsättning och resultat steg för kvartalet.

Engelska skolan (IES) redovisar ett resultat efter skatt för det första kvartalet (juli-september) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 på 17,1 miljoner kronor (12,0). Resultatet per aktie steg till 0:43 kronor (0:30).

Nettoomsättningen ökade till 601 miljoner kronor (556).

Rörelseresultatet steg till 54,6 miljoner kronor (23,3) inklusive en reavinst på 24,7 miljoner kronor från Engelska skolans 50-procentiga andel i Colegio IALE.

Justerat för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 29,9 miljoner kronor (23,5). Exklusive effekter även för IFRS 16 var det justerade rörelseresultatet 11,8 miljoner kronor (23,5) med en justerad rörelsemarginal på 2,0 procent (4,2).

“Det lägre resultatet beror i sin helhet på att det säsongsmässigt svaga första kvartalet i Spanien väger allt tyngre ju fler skolor vi har där. På helårsbasis väntas dock Spanien fortsätta att leverera ett starkt resultat”, skriver vd Cecilia Marlow i delårsrapporten.

I Spanien är alltid det första kvartalet säsongsmässigt svagt eftersom skolstarten inte är förrän en bit in i september.

“Eftersom vi har fler skolor i Spanien i år jämfört med förra året, förstärks denna säsongsmässigt negativa effekt. Helårsplanen för den spanska verksamheten under 2019/2020, utan ytterligare förvärv och exklusive reavinsten, är en omsättning på cirka 21,6 miljoner euro (cirka 230 miljoner kronor), ebitda på cirka 3,9 miljoner euro (cirka 41 miljoner kronor) och rörelseresultat (EBIT) på cirka 2,2 miljoner euro (23 miljoner kronor). Utfallet under första kvartalet var i linje med den planen”, uppger Cecilia Marlow.

Engelska skolan utvärderar fler förvärv i Spanien och i början på det gångna kvartalet slutförde bolaget den renodling på ägarsidan som inleddes under 2018. Engelska skolan har nu fem skolor i Spanien, vilka samtliga är dotterbolag till IES.

Sammantaget anser Cecilia Marlow att räkenskapsåret har startat bra och som förväntat för koncernen.

“Den svenska verksamheten har i år bättre balans mellan ökningstakten för skolpengen respektive lärarlöneökningen än de senaste par åren. Intäkterna per elev i Sverige ökade under kvartalet med 3,4 procent, personalkostnaderna per elev steg med 2,7 procent och totala kostnader per elev med 3,1 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året”, uppger hon.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här