Ökad omsättning och resultat för Medcap

Medicinteknikbolaget Medcap redovisar ökande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.
”Det fjärde kvartalet av det speciella året 2020 innebar en fortsatt återhämtning för koncernen. Pandemin påverkar individer, samhälle och företag, och även om den fortsätter att sätta begränsningar så har arbetssätt anpassats därefter. Sammantaget uppfattar vi en något minskad osäkerhet även om den kvarstår, och präglar vissa av våra verksamheter mer än andra”, uppger VD Anders Dahlberg.

Omsättningen steg 7,6% till 227 miljoner kronor (211).

Ebitda-resultat blev 49,6 miljoner kronor (36,1), med en ebitda-marginal på 21,9% (17,1).

Ebita-resultat blev 39,5 miljoner kronor (27,2), med en ebita-marginal på 17,4% (12,9).

Rörelseresultatet blev 32,1 miljoner kronor (21,2), med en rörelsemarginal på 14,1% (10,0).

Resultatet före skatt var 29,4 miljoner kronor (19,7).

Resultatet efter skatt blev 21,3 miljoner kronor (13,4), en ökning med 59,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,4 kronor (1,0), vilket innebär en ökning med 40,0% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 37,0 miljoner kronor (8,3).

Medcap, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 227 211 7,6%
EBITDA 49,6 36,1 37,4%
EBITDA-marginal 21,9% 17,1%
EBITA 39,5 27,2 45,2%
EBITA-marginal 17,4% 12,9%
Rörelseresultat 32,1 21,2 51,4%
Rörelsemarginal 14,1% 10,0%
Resultat före skatt 29,4 19,7 49,2%
Nettoresultat 21,3 13,4 59,0%
Resultat per aktie, kronor 1,4 1,0 40,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 37,0 8,3 345,8%