Ökad orderingång men minskad vinst för Beijer Alma

Industribolaget Beijer Alma redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar däremot en minskad vinst.

“Efterfrågan var under första kvartalet fortsatt blandad. Avmattningen i slutet av förra året präglade även första kvartalet. Tillväxten var förvärvsdriven och ytterligare två bolag förvärvades i början av året”, uppger vd Henrik Perbeck.

Orderingången landade på 1 184 miljoner kronor (1 151), en ökning med 2,9 procent mot föregående år.

Omsättningen steg 4,4 procent till 1 217 miljoner kronor (1 166).

Organiskt minskade både orderingången och omsättningen.

Rörelseresultatet blev 146 miljoner kronor (161), med en rörelsemarginal på 12,0 procent (13,8).

Resultatet före skatt var 137 miljoner kronor (155).

Resultatet efter skatt blev 107 miljoner kronor (120), en minskning med 10,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,78 kronor (1,99), vilket innebär en minskning med 10,6 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 58 miljoner kronor (24).

“Under kvartalet har covid-19-pandemin haft begränsad negativ påverkan på Beijer Almas verksamhet, intäkter och resultat, även om vår produktion i Kina låg nere under ett par veckor. Däremot är påverkan från covid-19 framåt i tiden svårbedömd. Eftersom spridningen av covid-19 utvecklats till en pandemi, finns det uppenbara risker för sämre marknadsförutsättningar och störningar i leveranskedjan. Därför har koncernen vidtagit åtgärder för att stärka sin beredskap och öka sin flexibilitet. Bolagets finansiella ställning är i grunden stark”, konstaterar vd Henrik Perbeck.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här