Ökat överskott i bytesbalansen

Bytesbalansen visade ett överskott på 38,8 miljarder kronor under det fjärde kvartalet, meddelar SCB, vilket kan jämföras med ett överskott på 26,2 miljarder kronor under motsvarande kvartal 2018.

Handelsbalansen visade ett överskott på 30,2 miljarder kronor, en ökning med 14,6 miljarder kronor jämfört med samma kvartal året innan, medan tjänstebalansen minskade till +7,7 miljarder kronor, från ett överskott på 8,4 miljarder kronor året före.

Primärinkomster visade ett överskott på 33,4 miljarder kronor fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 7,0 miljarder kronor jämfört med samma kvartal i fjol. Sekundärinkomster gav samtidigt ett underskott på 32,4 miljarder kronor, det ökade därmed med 8,2 miljarder kronor jämfört med samma månad i fjol.

Den finansiella balansen gav ett kapitalutflöde på 8,9 miljarder kronor netto. Direktinvesteringar gav ett kapitalinflöde på 29,2 miljarder kronor.

Sveriges utlandsställning visade i slutet av fjärde kvartalet en nettotillgång mot utlandet på 1.050,3 miljarder kronor, vilket var upp från föregående kvartals 1.027,4 miljarder kronor.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här