Överskott på 63 miljarder i bytesbalansen

Bytesbalansen visade ett överskott på 63 miljarder kronor under första kvartalet, meddelar SCB, vilket kan jämföras med ett överskott på 18 miljarder kronor under motsvarande kvartal 2018.

Handelsbalansen ökade till +46 miljarder kronor, från +24 miljarder samma kvartal året innan, medan tjänstebalansen ökade till +8 miljarder kronor, från -1 miljarder kronor året före.

Primärinkomster visade ett överskott på knappt 42 miljarder kronor första kvartalet, upp från 21 miljarder kronor samma kvartal i fjol. Sekundärinkomster gav samtidigt ett underskott på 32 miljarder kronor, att jämfört med ett underskott på 26 miljarder i fjol.

Den finansiella balansen gav ett kapitalinflöde på knappt 81 miljarder kronor netto. Direktinvesteringar gav ett kapitalutflöde på 23 miljarder kronor.

Sveriges utlandsställning visade i slutet av första kvartalet en nettotillgång mot utlandet på 793 miljarder kronor, vilket var upp från 384 miljarder kronor föregående kvartal. Tillgångarna ökade under kvartalet med 997 miljarder kronor medan skulderna ökade med 588 miljarder kronor.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här