Överskott för svenska bytesbalansen

Den svenska bytesbalansen uppvisade ett överskott på 36,0 miljarder kronor under det andra kvartalet 2016. Överskottet minskade jämfört med motsvarande kvartal föregående år då det uppgick till 37,0 miljarder kronor. Det meddelar SCB.

“Det är minskade överskott i varuhandel och tjänstehandel som bidrog till försvagningen av bytesbalansen”, skriver SCB.

Handelsbalansen gav ett överskott på 27 miljarder kronor, mot ett överskott på 33 miljarder kronor samma kvartal föregående år. Importen har ökat med 5 miljarder kronor samtidigt som exporten minskat med knappt 2 miljarder kronor mot andra kvartalet förgående år.

Tjänstebalansen gav ett överskott på 22 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett överskott på 25 miljarder kronor motsvarande kvartal föregående år. Tjänsteexporten ökade något och uppgick till 151 miljarder kronor, där resor och finansiella tjänster stod för största ökningen. Tjänsteimporten ökade och uppgick till 129 miljarder kronor.

Primärinkomst som huvudsakligen avser inkomst från kapital och löner uppvisade ett underskott på knappt 6 miljarder, vilket kan jämföras med ett underskott på 9 miljarder motsvarande kvartal 2015.

Avkastningen på portföljinvesteringar gav ett underskott på 37 miljarder kronor, jämfört med ett underskott på 42 miljarder motsvarande kvartal i fjol.

Den finansiella balansen gav ett kapitalinflöde på 68 miljarder kronor.

Övriga investeringar gav ett kapitalinflöde på 155 miljarder kronor. Svenska investeringar i utlandet minskade med 83 miljarder kronor medan utländska investeringar ökade med 73 miljarder kronor.

Det är främst transaktioner inom in- och utlåning från banker som bidrog till kapitalinflödet.

Portföljinvesteringar gav ett kapitalutflöde på 64 miljarder kronor netto. Svenska placerare ökade sina portföljinvesteringar i utlandet med knappt 62 miljarder kronor medan utländska placerare minskade sina portföljinvesteringar i Sverige med 3 miljarder kronor.

 

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här