Oljejätte utelämnar hälften av utsläppen i klimatrapportering

Råvaruanalytikern Nick Stansbury menar att sådan utelämnad data hissar en röd flagg för investerare som behöver veta hur stor klimatrisken är i deras portföljer.

Statliga oljejätten Saudi Aramco utelämnar upp till hälften av sina utsläpp i den klimatrapportering som de stoltserar med. Detta enligt data från publika dokument som Bloomberg Green samlat in.

Enligt nyhetsbyrån utelämnar Aramco utsläpp från företagets många raffinaderier och petrokemiska anläggningar. Om dessa inkluderas motsvarar det en fördubbling av utsläppssiffrorna.

Råvaruanalytikern Nick Stansbury menar att sådan utelämnad data hissar en röd flagg för investerare som behöver veta hur stor klimatrisken är i deras portföljer.

Inför noteringen så pekade Aramco-chefer på hur saudisk olja var klimatsnålare än annan olja. Och refererade bland annat till en studie som visade att råolja från Saudiarabien var klimatmässigt näst bäst efter Danmark. Men råolja används inte till mycket innan det är raffinerat, skriver Bloomberg.