Oscar Properties föreslår omvänd split

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Oscar Properties kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Oscar Properties grundare och vd Oscar Engelbert
Oscar Properties grundare och vd Oscar Engelbert Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT
Valberedningen föreslår nyval av Douglas Roos som styrelseledamot samt omval av Oscar Engelbert, Peter Norman, Therese Agerberth och Ulf Nilsson som styrelseledamöter. Peter Norman föreslås omväljas till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omvänd split, sammanläggning av aktier, med villkor 1:50, innebärande att 50 befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Omvänd split gäller såväl stamaktien, preferensaktien som B-preferensaktien.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av 3,0 miljoner teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av units, bestående av efterställda hybridobligationer samt teckningsoptioner till befintliga aktieägare med företrädesrätt.

Styrelsen vill ha även bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20%. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om överlåtelse av egna aktier.