Oscar Properties miljardsäljer del av Primus till Peab

Bostadsutvecklaren Oscar Properties har tecknat avtal om att avyttra del av fastigheten Stockholm Primus 1 på Lilla Essingen i Stockholm till Peab till ett underliggande fastighetsvärde om 1 167 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Peab
Foto: Johan Nilsson/TT
Avyttringen motsvarar en byggrättsvolym om drygt 40 000 kvadratmeter. Efter affären kommer Oscar Properties fortsatt äga cirka 8 200 kvadratmeter byggrätter inom Primus som man avser att sälja vidare. Det underliggande fastighetsvärdet för Primus, efter denna affär, uppgår till 1 400 miljoner kronor. Affären innebär ett likviditetstillskott om 50 miljoner kronor till Oscar Properties och när hela byggrättsbeståndet har avyttrats tillkommer ytterligare 240 miljoner kronor. Affären förväntas få en positiv skatteeffekt om 20 miljoner kronor som redovisas under 2022. Tillträde och betalning beräknas ske i fjärde kvartalet i år.

”Vi är väldigt glada över affären som frigör oss från framtida finansiella åtaganden kopplade till Primus. Affären är i linje med Oscar Properties mål om att fokusera på att utöka och utveckla vår förvaltningsaffär. Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling skall återinvesteras i förvaltningsfastigheter”, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties.