Ovzon vände till vinst

Satellitbolaget Ovzon redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på 21,3 miljoner kronor (-14,9).

Nettoomsättningen steg till 53,4 miljoner kronor (46,3). Ökningen förklaras främst av en starkare dollarkurs.

”Intäkterna väntas framöver ligga relativt konstant, med befintliga kontrakt, till dess vi kan erbjuda våra kunder mer kapacitet på satelliter som har tillräcklig prestanda – exempelvis genom de avtal vi tecknat under och efter kvartalet. Dessa avtal beräknas tillsammans öka vår kapacitet med cirka 40 procent”, skriver Ovzons avgående vd Per Wahlberg i rapporten.

Rörelseresultatet förbättrades till 4,7 miljoner kronor (-11,6). Exklusive jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet 4,7 miljoner kronor (0,4) eftersom det första kvartalet året innan belastades med jämförelsestörande kostnader på 12,0 miljoner kronor.

”Föregående år belastades i och för sig av satellitflytt och noteringskostnader. Det kan ändå noteras att lönsamheten utöver detta ökat med drygt 4 miljoner kronor från ett litet positivt resultat till ovanstående rörelseresultat”, skriver Per Wahlberg.

Finansnettot förbättrades till 16,7 miljoner kronor (-3,3).

”Det starka finansnettot är ett resultat av en lägre skuldsättning samt valutaeffekter om 15,5 miljoner kronor på den del av bolagets likviditet som hålls i US-dollar”, uppger bolaget.

Tidigare under måndagsmorgonen meddelades att Magnus René blir ny vd för Ovzon och därmed övertar vd-uppdraget från Per Wahlberg som grundade företaget.

”Vi har under kvartalet tagit viktiga steg i vår strategi för framtida tillväxt genom uppskjutningen av en egen satellit. Den nya satelliten kommer att öka tillgänglig kapacitet och därmed kraftigt höja bolagets intäktspotential, förbättra rörelsemarginaler samt ge oss ytterligare försprång i teknik och prestanda”, säger Per Wahlberg.

Angående 2019 bedömer Ovzon att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver hög mobilitet och prestanda kommer att fortsätta utvecklas positivt. Bolaget räknar med att kunna förbättra såväl omsättning som resultat för helåret 2019, heter det.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.