Pegroco ökar omsättningen och minskar nettoresultatet

Investmentbolaget Pegroco ökade omsättningen och resultatet från intressebolag. Nettoresultatet sjönk.
Omsättningen steg 129,7% till 585,3 miljoner kronor (254,8).

Rörelseresultatet blev -1,8 miljoner kronor (9,2). Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 206,1 miljoner kronor (64).

Resultatet efter skatt blev -63,9 miljoner kronor (4,4).

Resultat per aktie hamnade på -1,54 kronor (0,11).

”Sammanfattningsvis har årets sista kvartal haft hög aktivitetsnivå, både i koncernen och i moderbolaget. Vårt fokus framåt ligger framförallt på att fortsätta konsolidera portföljen och hantera bolagets skulder. För våra kärninnehav fortsätter vi prioritera lönsam tillväxt,
men är även öppna för möjligheter att utvärdera nya tilläggsförvärv”, skriver VD Victor Örn i rapporten.

Pegroco, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 585,3 254,8 129,7%
Rörelseresultat -1,8 9,2
Rörelsemarginal 3,6%
Nettoresultat -63,9 4,4
Resultat per aktie, kronor -1,54 0,11