Petra Hedengran, finalist Årets Bolagsjurist: ”Regelbördan har ökat dramatiskt”

"En del regelverk är så pass svårtolkade att det blir lätt att göra fel – när det istället borde vara enkelt att göra rätt.” Det säger Investors chefsjurist Petra Hedengran om börsbolagens allt tyngre regelbörda. Nu är hon aktuell som finalist i Årets Bolagsjurist som delas ut av Affärsvärlden, advokatfirman Vinge och Sveriges Bolagsjurister.
Petra Hedengran, finalist Årets Bolagsjurist: ”Regelbördan har ökat dramatiskt” - petra-hedengren

Årets Bolagsjurist

För elfte året i rad delar Affärsvärlden ut Årets Bolagsjurist tillsammans med Sveriges Bolagsjurister och Vinge. Syftet är att lyfta bolagsjuristens roll och visa på hur bolagsjuristen gör skillnad för affären och verksamheten. Förutom huvudkategorin Årets Bolagsjurist så utses även Årets Uppdrag och Årets Stjärnskott. Vinnarna tillkännages den 19 april.

Under hela sin karriär har Petra Hedengran pendlat mellan att vara bolagsjurist och affärsjuridisk konsult. Hon började sin bana med tingstjänstgöring på Stockholms tingsrätt. Efter att ha varit biträdande jurist på dåvarande Gunnar Lindhs advokatbyrå blev hon bolagsjurist och senare chefsjurist på ABB Financial Services. Hon gick senare tillbaka till advokatbanan på den affärsjuridiska byrån Lindahl där hon blev delägare och därifrån blev hon rekryterad till sin nuvarande roll som chefsjurist för Investor.

Petra Hedengran är en tung spelare i det svenska näringslivet. Förutom att hon även sitter i ledningsgruppen för Investor så har hon en rad tunga styrelseuppdrag, bland annat för pensionsbolaget Alecta, Electrolux, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samt Institutet för Näringslivsforskning. Dessutom är hon även ordförande i ett antal valberedningar, såsom Atlas Copco, Epiroc, Saab och SEB.

Du figurerade nyligen i en artikel i Dagens Industri som rörde din roll som styrelseledamot i Alecta och man menade att banden mellan Alecta och Investor var väldigt många. Vad tycker du om det? 

”Jag delar inte den bild och de antydningar som målades upp i artikeln. I övrigt får jag hänvisa till Alecta vad gäller dessa frågor, jag är inte talesperson för vare sig Alecta eller dess styrelse.”

Du har varit på Investor sedan 2007. Under den perioden har näringslivet i stort blivit allt mer ”juridifierat”,  inte minst har reglerna kring börsbolag blivit fler. Vad tycker du om den utvecklingen?

”Det finns mycket som blivit bättre och mer transparent genom den ökade regleringen. Det är dock en slagsida på hur just noterade bolag läggs på allt fler regelverk, en del som dessutom är mycket betungande och ibland svävande i sin utformning. Det finns en uppenbar risk att regelbördan jämfört med att vara onoterad blir för stor och detta är en oroväckande utveckling. En del regelverk är också så pass svårtolkade att det blir lätt att göra fel när det istället borde vara enkelt att göra rätt.”

Vad är svårast i din roll? 

”En av de största utmaningarna är att vara på bollen vad gäller kommande regelförändringar och utveckling inom relevanta områden. Det händer mycket, bland annat i EU och om man vill försöka påverka så måste man vara snabb och ha ett bra nätverk för att ha en chans till framgång. En annan utmaning är att ha bra rutiner och processer för att implementera och följa alla de nya regler som kommer.”

Vad har blivit svårare? 

”Den ökade regelbördan för noterade bolag är definitivt ett område som blivit allt mer betungande under min tid som bolagsjurist. Den snabbt föränderliga omvärlden och de senaste årens geopolitiska utmaningar har också bidragit till en svårare miljö att navigera i.”

Vad utmärker en bra chefsjurist? 

”Det är många saker: en god affärskänsla och flexibilitet för förändringar är viktigt. Det krävs också en god förmåga att samarbeta med andra ledare i organisationen och att kunna driva frågor framåt och inte bara bli en ’bromskloss’. Sist men inte minst tror jag att det krävs ett gott omdöme, man behöver ofta ge råd i alla möjliga och omöjliga frågor och situationer.”

En ytterligare sak som Petra Hedengran trycker på är att chefsjurister har en viktig roll i att hålla styrelsen i bolaget uppdaterad kring olika förändringar i krav och regleringar.

”Det gäller ju inte enbart krav som påverkar styrelsen och dess arbete utan i lika hög grad det som påverkar verksamheten och som är av relevans för att förstå bolagets utmaningar och kommande behov. Med en snabbt föränderlig omvärld i kombination med ökade regleringar har detta behov ökat ganska kraftigt under senare tid.”

Vad skulle advokatbyråerna kunna bli bättre på? Tre råd!  

”De som vi jobbar närmast och har löpande kontakt med är generellt mycket bra. Att pro-aktivt ta upp frågor som skulle kunna påverka oss framåt är något som är särskilt uppskattat och där en del byråer skulle kunna bli bättre. Det handlar om att känna sin klient och dennes behov så väl att man kan se bakom hörnet och ta upp potentiella nya frågor innan de ställer till problem. Det kan också handla om att hitta möjligheter och lösningar för klienten. Arvodesmodellerna skulle också ibland tjäna på att bli lite mer flexibla och ge möjlighet till större förutsägbarhet.”

Årets bolagsjurist är ett pris som uppmärksammar bolagsjuristens roll i näringslivet. Hur tycker du att den rollen har förändrats sedan du blev bolagsjurist första gången?

”Det är mycket som har ändrats. En av de mer påtagliga saker är att företagen idag köper in mer tjänster från advokatbyråer som komplement till arbetet som sker i bolaget och att rollen som chefsjurist därför har gått från att i huvudsak leda en intern avdelning till att samordna ett större nätverk av jurister och tjänster. Sedan tror jag också att rollen som bolagsjurist har förändrats på så sätt att det idag ställs ännu högre krav på affärsmässighet och att vara en del i affären snarare än en rådgivare som kan hålla sig inom sitt expertområde.”

”En ytterligare faktor är att regelbördan har ökat ganska dramatiskt vilket gör rollen som bolagsjurist mer komplex.”

Vinnarna i Årets Bolagsjurist tillkännages den 19 april.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.