Pfizer justerar upp prognosen

Amerikanska läkemedelsjätten Pfizer redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Justerat resultat per aktie var lägre än väntat men prognosen för helåret höjs.
Omsättningen sjönk 8,0% till 11,68 miljarder dollar (12,69). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 11,48.

Justerat resultat per aktie blev 0,42 dollar (0,55), vilket är 16% sämre än analytikerkonsensus som låg på 0,50.

Pizer höjer prognosen för 2021 och räknar nu med en justerad vinst på mellan 3,10 och 3,20 dollar per aktie, från tidigare 3-3,10 dollar. Under året förväntar sig Pfizer en försäljning på runt 15 miljarder dollar från det coronavaccin som utvecklats tillsammans med tyska partnern Biontech. De totala intäkterna bedöms bli mellan 59,4 och 61,4 miljarder dollar.

Pfizer, BUSD Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 11,68 11,48 1,7% 12,69 -8,0%
Resultat per aktie, justerat, USD 0,42 0,50 -16,0% 0,55 -23,6%

Konsensusdata från Factset