Positiv rapport från Lundin Mining

Gruvbolaget Lundin Mining redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Det justerade resultatet per aktie var något högre än väntat.
Lundin Mining
Omsättningen steg 63,6 procent till 872,3 miljoner dollar (533,3). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 842.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 480,7 miljoner dollar (231,5).

Resultatet efter skatt blev 268,4 miljoner dollar (48,3).

Justerat resultat per aktie blev 0,31 dollar (0,07), vilket är 3,3 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,30.

Fritt kassaflöde uppgick till 298,9 miljoner dollar (-47,8).

Likvida medel var 294,9 miljoner dollar (283,9).

Lundin Mining, MUSD Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 872,3 842 3,6% 533,3 63,6%
EBITDA, justerat 480,7 231,5 107,6%
Nettoresultat 268,4 48,3 455,7%
Resultat per aktie, justerat, USD 0,31 0,30 3,3% 0,07 342,9%

Konsensusdata från Factset