Premium Snacks minskade vinsten i tredje kvartalet

Chipstillverkaren Premium Snacks redovisar en något högre omsättning under tredje kvartalet. Vinsten blev lägre under perioden. Bolaget sänker sin omsättningsprognos för helåret.
Premium Snacks VD Anna Wallin Krasse. Foto: Premium Snacks
Omsättningen steg 0,7% till 82,0 miljoner kronor (81,4). Utvecklingen var blandad med en ökad försäljning i juli, följt av minskningar i augusti och september.

”Exotic Snacks lösviktskoncept redovisar inte den återhämtning i kvartalet som förväntats. Förväntan om en återhämtning under kvartalet baserades bl. a. på den gradvisa återhämtningen i marknaden under tredje kvartalet föregående år innan den andra vågen av corona bröt ut under oktober 2020”, säger VD Anna Wallin Krasse.

Samtidigt fortsätter Gårdchips att utvecklas starkt och har tagit marknadsandelar i kategorin premiumchips.

Också exporten har gått starkt med en tillväxt på 22% drivet av Gårdschips försäljning på marknaderna Tyskland och Danmark, enligt Anna Wallin Krasse.

Ebitda-resultat blev 6,0 miljoner kronor (5,9), med en ebitda-marginal på 7,3% (7,2).

Rörelseresultatet blev 3,4 miljoner kronor (3,6), med en rörelsemarginal på 4,1% (4,4).

Resultatet före skatt var 2,6 miljoner kronor (2,9).

Resultatet efter skatt blev 2,3 miljoner kronor (2,2), en ökning med 4,5% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 8,8 miljoner kronor (9,3).

”Kortsiktigt finns mycket att adressera och hantera. Konsekvenserna och efterdyningarna av coronapandemin är fortfarande svåra att uppskatta. På kort sikt måste högre råvarupriser, ökade fraktkostnader och högre kostnader för insatsvaror hanteras. Pandemin har inte bara påverkat inställningen till vad som kan tas för givet i livet utan har också påverkat förutsättningarna i varuförsörjningskedjan”, säger Anna Wallin Krasse.

Bolaget upprepar sin helårsprognos för ebitda på minst 20 miljoner kronor, samtidigt som omsättningen väntas nu bli strax under tidigare lämnad prognos på 330 miljoner kronor för samma period.

Premium Snacks, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 82,0 81,4 0,7%
EBITDA 6,0 5,9 1,7%
EBITDA-marginal 7,3% 7,2%
Rörelseresultat 3,4 3,6 -5,6%
Rörelsemarginal 4,1% 4,4%
Resultat före skatt 2,6 2,9 -10,3%
Nettoresultat 2,3 2,2 4,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 8,8 9,3 -5,4%