Smaskig marginalpotential

Premium Snacks som är stora inom naturgodis och chips i Sverige har parerat viruskrisen helt okej. Betydligt bättre än godistillverkaren Cloetta. Kan Premium Snacks lyfta marginalerna så finns bra uppsida i aktien.
Premium Snacks, tidigare Rootfruit Scandinavia, säljer chips och snacks genom varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.
Premium Snacks (f.d. Rootfruit)
Börskurs: 6,90 kr Antal aktier: 13,3 m
Börsvärde: 91 Mkr Nettoskuld: 31 Mkr
VD: Anna Wallin Krasse Ordförande: Hans Berggren

Premium Snacks (6,90 kr) utvecklar, tillverkar och säljer snacks under varumärket Gårdschips. I produktportföljen ingår även varumärket Exotic Snacks som importerar och säljer natursnacks i Norden. Exotic Snacks förvärvades sommaren 2018. Premium Snacks hette tidigare Rootfruit Scandinavia.

Bolaget har avtal med större dagligvarukedjor i Sverige men säljer även till bensinmackar och snabbköpsbutiker.

Koncernen har idag knappt 70 anställda. Huvudkontoret ligger i Laholm, där har Premium Snacks även en egen produktionsanläggning där chipsen tillverkas.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 317 325 341 351
 – Tillväxt +11,4% +2,5% +5,0% +3,0%
Rörelseresultat 5 6 10 15
 – Rörelsemarginal 1,6% 1,8% 3,0% 4,2%
Resultat efter skatt 1 4 7 10
Vinst per aktie 0,10 0,27 0,52 0,77
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0% 0% 0% 0%
Avkastning på eget kapital 3% 6% 11% 14%
Avkastning på operativt kapital 20% 15% 22% 26%
Nettoskuld/EBIT 6,1 6,7 4,1 2,8
P/E 70,6 25,6 13,3 9,0
EV/EBIT 24,0 21,3 12,2 8,4
EV/Sales 0,4 0,4 0,4 0,4

2019 var ett år präglat av integration av Exotic Snacks. Ledningen arbetade bland annat med att effektivisera säljkåren. Tidigare såldes Premiums Snacks (Rootfruits) produkter av en extern säljkår som hade huvudansvaret för säljuppdraget. Premium Snacks har nu en gemensam säljkår som både hanterar varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

Ifjol ökade omsättningen med drygt 11% jämfört med pro forma siffrorna för 2018. Lövsiktsförsäljningen ökade med 11% och det förpackade sortimentet med 12%. Det är bättre än den underliggande marknadstillväxten för snacks som är ett par procent per år. Bolaget redovisar inte fördelningen mellan lösviktsförsäljningen och förpackade varumärken på kvartalsbasis. Inte heller hur fördelningen på respektive varumärke ser ut. Exotic Snacks står dock för merparten.

Rörelsemarginalen före avskrivningar, som Premium Snacks själva lyfter fram, landade på 3,7% 2019. Efter avskrivningar var rörelsemarginalen kring nollstrecket.

Under 2020 har tillväxten varierat en del. Året inleddes starkt med 9% tillväxt. I det andra kvartalet som var särskilt påverkat av viruskrisen föll omsättningen med 7% jämfört med föregående år. Försäljningen stärktes i det tredje kvartalet och minskade med cirka 1% mot fjolåret.

Cloetta organisk tillväxt Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020
Total organisk tillväxt +2,6% -4,0% -21,9% -9,5%
Tillväxt lösvikt 0% -8,0% -58,5% -31,4%
Tillväxt förpackade varor +3,6% -2,5% -6,3% +1,7%

Likt godistillverkaren Cloetta har Premium Snacks haft ett tapp inom lösviktskonceptet medan förpackade varumärken och produkter har ökat.

Cloettas lösviktskoncept minskade med nästan 60% organiskt sett i andra kvartalet. På denna punkt har Premium Snacks klarat sig betydligt bättre. Kanske är exponeringen mot naturgodis en delförklaring.

Kanske har coronapandemin ändrat konsumentbeteendet till att folk generellt föredrar förpackat snacks och godis istället för lösvikt. Cloetta framhäver själva exempelvis att marginalerna på förpackat godis är högre. Premium Snacks har stärkt fokuset på förpackade varumärken. Kanske kan detta lyfta marginalerna på sikt.

Premium Snacks varumärke Gårdschips har haft en god utveckling året. Dels har Gårdschips tagit marknadsandelar av konkurrenter men även breddat distributionen till Lidl i Sverige. Samt exportförsäljning genom bolagets sälj och distributionsavtal med livsmedelskedjan Kaufland i Tyskland. Noterbart är att Gårdschips nu avancerat till nummer tre (15% marknadsandel) inom premiumchips på den svenska marknaden. Gårdschips är exempelvis större än OLW inom premiumchips.

Mer om marknaden 

Den svenska chipsmarknaden domineras av aktörer som OLW och Estrella. De säjer i stor utsträckning traditionella chips men har även varumärken som riktar sig mot premiumsegmentet där Premium Snacks är verksamma. Exempel är Naturchips (OLW) och Västkustchips (Estrella). Därutöver finns uppstickare som Svenska Lantchips och Bjäre Chips.

Konkurrensen på marknaden är generellt sett tuff. Bland premiumchipsen är trenden ofta att chipsen skall innehålla mindre fetter och anses vara mer hälsosamma i relation till de mer traditionella chipsen. Förpackningarna inom premiumsegmentet är ofta också mindre storleksmässigt. Marknadstillväxten för premiumsegmentet är generellt högre.

Kategorin Functional Snacks är produkter som till exempel har mer protein och fiberinnehåll. Premium Sancks har lanserat produkter inom denna kategori som man kallar Smartsnacks. Här är råvaran inte potatis utan dessa produkter är baserade på linser, hummus och quinoa. Detta är ett snabbt växande område där konkurrensen ökar.

Koncernens andra varumärke, Exotic Snacks importerar och säljer nötter, torkade frukter och asiatiska snacks i både påse och lösvikt. Den stora affären är lösviktskonceptet som riktar sig mot dagligvaruhandeln. Här har bolaget en stark position med en marknadsandel på cirka 50% i Sverige.

I Sverige äter vi i snitt nästan 15 kilo choklad och godis per person varje år enligt Livsmedelsverket. Marknaden är värd cirka 5 miljarder kronor i konsumentledet per år i Sverige.

I vintras beslutade Premium Snacks att investera i en ny fritös för produktion av potatischips. I första kvartalet startade bolaget arbetet med att flytta produktionen till nya lokaler i Laholm.

Premium Snack har investerat ungefär 12 Mkr i ny produktionslina för chips. Bolaget framhäver att investeringen kommer täcka framtida volymbehov och att de kommer “gynna bolagets kassaflöde de kommande åren jämfört med redovisade resultat efter avskrivningar”. Framöver kommer Premium Snacks arbeta för att optimera driften och därmed sänka produktionskostnaden per producerad enhet.

Under hösten har bolaget dessutom investerat i en automatiserad packningslina som syftar till att öka effektiviteten i produktionen ytterligare. Tillväxtstrategin framöver handlar om att fortsätta fokusera på nykundbearbetning, bygga distribution samt etablera nya produkter på marknaden.

Tillväxten inom e-handel har ökat till följd av det förändrade konsumentbeteendet och covid-19. Inom varumärket Exotic Snacks har bolagets tagit fram förpackade produkter som vanligtvis är populära inom lösviktskonceptet samt lanserat diverse specialprodukter inför julen.

Premium Snacks Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019
Omsättning 240 Mkr 240 Mkr
Tillväxt 0% 11%
Bruttomarginal 37,7% 38,1%
EBITDA 10,5 Mkr 9,2 Mkr
Rörelseresultat 3,8 Mkr 4,2 Mkr
Rörelsemarginal 1,6% 1,8%

VD Anna Wallin Krasse framhäver att konkurrensen på marknaden är tuff men att bolaget samtidigt ser stor potential för bolagets båda varumärken och koncept.

I samband med att Premium Snacks redovisade omsättningen för oktober månad 2020 så upprepade bolaget sin tidigare prognos om att omsättningen för 2020 bedöms uppgå till 325 Mkr med ett Ebitda-resultat i intervallet 13-15 Mkr.

I år räknar vi med att omsättning och resultat kommer in i linje med bolagets prognos. Kommande år skissar vi på en tillväxt på cirka 3-5% per år. Det är ungefär i nivå eller något högre än den underliggande marknadstillväxten.

Inköp av råvaror sker i dollar och euro och bolaget är således beroende av den svenska kronans utveckling. Framöver tror vi Premium Snacks kan lyfta rörelsemarginalen något. Både till följd av högre volymer samt bättre kapacitetsutnyttjande i bolagets produktionsanläggning. Vi skissar på drygt 4% ett par år ut. Bolaget Hultén Försäljning som är en stor leverantör av naturgodis till bland annat City Gross omsatte 489 Mkr  år 2019 med en rörelsemarginal på 4,9% jämförelsevis.

Liknande, men betydligt större, bolag som Midsona och Cloetta värderas till 13-16 gånger rörelsevinsten framöver. De har marginaler kring 8-11%. Med tanke på Premiums Snacks storlek så är det rimligt att bolaget värderas med rabatt. Använder vi en multipel på 10 gånger rörelsevinsten finns en uppsida på knappt 20% på radarn.

Kan bolaget accelerera tillväxten och lyfta marginalen ytterligare är uppsidan stor (se optimistiskt scenario). Risken är att marginalerna förblir lövtunna och att den höga skuldsättningen blir ett problem (pessimistiskt scenario).

Premiums Snacks VD Anna Wallin Krasse var tidigare VD för Exotic Snacks. Wallin Krasse äger cirka 1% av aktierna i bolaget. Anna är för övrigt gift med Björn Krasse som är styrelseledamot och största ägare i Premium Snacks. Rootfruits grundare Richard Grönewall slutade som VD på Rootfruit 2013 sålde sina sista aktier våren 2020.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2021E EV/Ebit 2021E EV/Sales 2021E Ebit-marginal 2021E % Årlig tillväxt 2020-2022 %
Premium Snacks * -5,5 13,3 12,2 0,4 3,0 4,0
Midsona 40,5 16,1 16,1 1,3 8,3 9,0
Cloetta -23,6 14,6 13,5 1,5 11,0 3,6
Lohilo Foods * 1,5 4,0 25,0
Genomsnitt 3,8 14,6 13,9 1,2 6,6 10,4
Källa: Affärsvärldens estimat * / Factset
Definition Inkl. utdelningar Börskurs delat med vinst per aktie 2021E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med rörelseresultat 2021E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med omsättning 2021E Förväntad rörelsemarginal 2021E Årlig tillväxt omsättning 2020-2022

Premium Snacks har en stark position inom natursnacks i Sverige. Marginalerna är dock tunna och konkurrensen relativt tufft. En viktig fråga är vad man tror om konsumentbeteende gällande lösviksgodis och snacks framöver. Kanske kommer denna marknad att ändras fundmentalt i spåren av covid-19 på sikt. Å andra sidan växer bolaget fint inom Gårdschips och förpackade varumärken.

Likviditeten i aktien är klen och skuldsättningen relativt hög. Uppsidan i huvudscenariot är okej. Vi landar i en neutral hållning.

Premium Snacks tio största ägare Andel
Björn Krasse 9,28%
JRS Asset Management AB 7,01%
Per-Anders Öberg 5,87%
Familjen Mattsson 5,82%
Majomi AB 4,55%
Patrik Salén 3,85%
Per Thorwaldson 3,50%
Christian Barnekow 3,50%
Fastighets AB Vasaström 3,50%
Hans Jacobsson 3,29%
Källa: Holdings


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här