Premium Snacks: God tillväxt inom förpackade varor

Premium Snacks har stärkt marginalerna under året. Förpackade varor uppvisar fin tillväxt. På kort sikt oroar VD-bytet och det förändrade avtalet med ICA.
Premium Snacks 
Börskurs: 11,00 kr Antal aktier: 13,3 m
Börsvärde: 146 Mkr Nettoskuld: 25 Mkr
tf VD: Magnus Agervald Ordförande: Hans Berggren

Premium Snacks (11 kr) utvecklar, tillverkar och säljer snacks under varumärket Gårdschips. Bolaget importerar och säljer även naturgodis i Norden under varumärket Exotic Snacks sedan 2018, då rörelsen förvärvades.

Bolaget har avtal med större dagligvarukedjor i Sverige men säljer även till bensinmackar och snabbköpsbutiker.

Huvudkontoret ligger i Laholm, där finns också Premium Snacks egen produktionsanläggning där chipsen tillverkas. Koncernen har idag cirka 70 anställda.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 315 325 332 348
 – Tillväxt -0,6% +3,0% +2,0% +5,0%
Rörelseresultat 8 12 15 17
 – Rörelsemarginal 2,5% 3,6% 4,5% 5,0%
Resultat efter skatt 3 7 11 12
Vinst per aktie 0,19 0,56 0,79 0,94
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 4% 11% 14% 14%
Avkastning på operativt kapital 21% 27% 29% 28%
Nettoskuld/EBIT 3,6 2,6 1,9 1,6
P/E 56,9 19,6 13,9 11,7
EV/EBIT 21,7 14,6 11,5 9,8
EV/Sales 0,5 0,5 0,5 0,5

Konsolidering – gemensam säljkår

De senaste åren har varit händelserika för Premium Snacks. Under 2019 låg mycket fokus på integration av Exotic Snacks. Tidigare såldes Premiums Snacks produkter av en extern säljkår som hade huvudansvaret för säljuppdraget. Premium Snacks arbetar numera med en gemensam säljkår som både hanterar varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

2020 var också ett speciellt år när viruskrisen slog till. Konsumentbeteendet förändrades och försäljning av lösviktsgodis minskade i butikerna på grund av pandemin. På helårsbasis 2020 minskade försäljningen av lösviktskonceptet med 25 Mkr. Det kompenserades dock delvis att god tillväxt inom förpackade produkter, som fått ett uppsving.

Ifjol landade Ebitda-marginalen, som Premium Snacks själva lyfter fram, på 5,4% (3,7). Efter avskrivningar, Ebit, uppgick rörelsemarginalen till 2,5%.

Premium Snacks Mål 2021 R12M per Q3 2021
Omsättning 330 Mkr 318 Mkr
Ebitda Minst 20 Mkr 21,5 Mkr

Inför 2021 presenterade styrelsen i Premium Snacks en omsättnings- och resultatprognos. Bedömningen var att omsättningen skulle överstiga 330 Mkr och att rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) skulle uppgå till minst 20 Mkr.

På rullande tolv månader uppgick intäkterna till 318 Mkr medan Ebitda landade på 21,5 Mkr. Vid Q3-rapporten i mitten av november upprepade styrelsen bedömningen avseende resultatprognosen medan omsättningen väntas uppgå till strax under 330 Mkr.

Växa snabbare än marknaden

Vidare är bolagets målsättning att växa organiskt snabbare än marknadstillväxten för snacks (5-6%). Över tid är ambitionen att den årliga tillväxten skall överstiga 10% inklusive mindre kompletteringsförvärv.

Premium Snacks har också specifika målsättningar för respektive marknadssegment. Inom lösviktskonceptet Exotic Snacks (naturgodis) är målsättningen minst 5% årlig tillväxt. För Exotic Snacks färdigpackade produkter och Gårdschips färdigpackade dito är målsättningen minst 10% årlig tillväxt. Målsättningen är att uppnå en Ebitda-marginal på minst 8% på koncernnivå. Under 2021 och 2022 avser Premium Snacks att prioritera sänkt skuldsättning framför utdelning.

Premium Snacks tillväxt Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Lösvikt Exotic Snacks -26,2% 5,7% -13,3%
Påsar Exotic Snacks 16,2% 11,8% 0,7%
Påsar Gårdschips 17,9% 17,9% 32,1%
Cloetta tillväxt Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Lösviktsgodis -35,9% -22,9% 79,6% 21,6%
Förpackade märkesvaror -3,6% 2,5% 7,3% 4,0%

I början av 2021 inledde Premium Snacks ett fördjupat samarbetet med danska livsmedelsgrossisten Dagrofa där Gårdschips blivit tillgängliga för samtliga butikskedjor hos grossisten. Från februari 2021 har Premium Snacks fasta listningar av produkter i butikskedjan Meny och deras 134 butiker.

Tappar distribution hos ICA

För en dryg månad sedan kom beskedet att ICA från och med 1 mars 2022 inte längre kommer lagerhålla och hantera den centrala distributionen av Exotic Snacks lösviktsprodukter. Årsvärdet av den centrala distributionen uppgår till cirka 26 Mkr och omfattar 39 artiklar. Det är främst ICA:s koncept Nära och Supermarket som berörs av förändringen.

Majoriteten av Exotic Snacks nuvarande lösviktsförsäljning sker till ICA Maxi och ICA Kvantum genom direktleverans från Exotic Snacks centrallager. Sortimentet omfattar ungefär 75 artiklar. Försäljning av förpackade produkter genom ICA:s centrallager berörs ej och fortsätter som tidigare.

Enligt Exotic Snacks har flertalet av de butiker som idag får leverans via ICA:s centrallager samarbetsavtal med Exotic Snacks omfattande både service i butik och ställinvesteringar. Exotic Snacks kommer framöver även erbjuda dessa kunder orderläggning, leverans och butiksservice. Skillnaden är att lösviktsprodukterna antingen kommer levereras genom tredjepartslogistik-leverantör eller direktleverans. Styrelsen i Premium Brands (Exotic Snacks) bedömer att en stor del av den förlorade distributionen av lösviktsvolymer kommer kunna bibehållas på detta sätt.

VD-byte

I mitten av november meddelade Anna Wallin-Krasse att hon kommer avgå som VD. Och någon vecka senare beviljades Wallin-Krasse tjänstledigt fram tills årsskiftet. Vice ordförande Magnus Agervald är tillförordnad VD. Agervald har tidigare varit VD i tio år på Byggmax samt varit VD på Ratos. Styrelsen i Premium Snacks arbetar med att tillsätta en ordinarie VD för bolaget.

Premium Snacks Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020
Omsättning 242,9 Mkr 239,9 Mkr
Tillväxt Y/Y 1,3% -0,1%
Bruttomarginal 42,6% 37,7%
EBITDA 15,0 Mkr 10,5 Mkr
EBIT 7,5 Mkr 3,8 Mkr
Rörelsemarginal 3,1% 1,6%

Första nio månaderna 2021 steg omsättningen med drygt 1% på koncernnivå. Bruttomarginalen stärktes rejält mot fjolåret på grund av positiva valutakurseffekter samt effektivare produktion i anläggningen i Laholm.

Rörelsekostnader ökade på grund av högre kostnader för personal, butiksplock samt utfrakter. Även rörelsemarginalen stärkes.

2021 skissar vi på 325 Mkr i omsättning. 2022 räknar vi att tillväxten uppgår till 2% till följd av osäkerheten med ICA-avtalet. Året därpå skissar vi på 5% tillväxt. Historiskt sett har marknaden för konfektyr vuxit med 1-2% per år enligt Cloetta. Vissa specifika produktsegment växer snabbare än så.

Midsona

Vi skissar på 3,6% rörelsemarginal under 2021 och 5% på sikt. Cloetta och Midsona tjänar 7-12% jämförelsevis. Volymer driver skalfördelar. Använder vi en multipel på 11 gånger rörelsevinsten finns drygt 10% uppsida.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2022E EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
Premium Snacks 61,8 14,0 11,5 0,5 4,5 5,0
Cloetta 2,8 13,7 12,4 1,5 11,7 2,7
Midsona -34,1 15,0 15,2 1,0 6,9 4,9
Genomsnitt 10,2 14,2 13,1 1,0 7,7 4,2
Källa: Affärsvärlden / Factset

För att se mer uppsida behöver man som investerare tro att rörelsemarginalen kan närma sig marginalmålet (optimistiskt scenario). Premium Snacks har börjat få ordning på marginalerna som pekar i rätt riktning. Tappet av ICA-distributionen är däremot ett orosmoln, VD-bytet ett annat. Det skapar osäkerhet inför 2022. Nu när ICA också ser ut att köpas ut från börsen så kanske fler förändringarna bland ICA-handlarna väntar.

Björn Krasse som är en av de största ägarna i Premium Snacks (även gift med tidigare VD Anna Wallin-Krasse) har ökat sitt innehav under hösten och äger nu cirka 12% av aktierna. Likviditeten i aktien är klen. Rådet för Premium Snacks blir neutral.

Premium Snacks tio största ägare Andel
Nordnet Pensionsförsäkring 12,07%
Björn Krasse 11,93%
Per Ekstrand 8,68%
JRS Asset Management AB Client Account 7,01%
Per-Anders Öberg 5,87%
Familjen Mattsson 5,82%
Patrik Salén 3,85%
Per Thorwaldson 3,50%
Fastighets AB Vasaström 3,50%
Hällesporten AB 3,13%
Källa: Holdings

Här hittar du alla analyser