Prislapp som avskräcker

ANALYS Probiotikabolaget Probis aktie värderas högt trots att den underliggande marknadstillväxten är måttlig. Affärsvärlden trycker på säljknappen.

SÄLJ Probi blev 2014 en av börsens högst flygande aktier då bolagets satsningar i USA började bära frukt i form av nya kundavtal. Hisnade höjder nåddes 2016 då bolaget förvärvade den amerikanska konkurrenten Nutraceutix och i ett svep dubblade omsättningen samtidigt som den urstarka organiska tillväxten höll i sig.

På toppen snuddade aktien vid 600 kronor, mer än tolv gånger aktiekursen från sommaren 2014, innan en väldigt svag rapport för det andra kvartalet 2017 nästan halverade kursen på kort tid. Sedan dess har kursutvecklingen varit volatil, men på det stora hela positiv. I skrivande stund kostar aktien knappt 360 kronor, vilket ger ett p/e-tal runt 54 på resultatet för 2018.

Huruvida det är högt eller inte beror på hur mycket Probi kan växa och där ger de senaste årens ryckiga utveckling ingen bra vägledning. Tillväxten fram till det andra kvartalet 2017 drevs förutom förvärv av nya kundkontrakt, det vill säga att kosttillskott baserade på bolagets produkter hamnade på fler butikshyllor. Därefter följde lagerneddragningar hos en stor kund och bolagets försäljning minskade istället kraftigt.

Av de senaste rapporterna att döma är lagerneddragningarna över. Under det fjärde kvartalet kunde bolagets helt nya ledning – vd Tom Rönnlund började i slutet av förra året och finanschef Henrik Lundkvist i början av detta – presentera en tillväxt på 36 procent, drivet av återhämtning hos storkunden.

Ledningen indikerade dock efter bokslutet att marknadstillväxten i Americas, som med tre fjärdedelar av försäljningen är bolags klart största marknad, dämpats till låga ensiffriga procenttal från tidigare 5–6 procent. En möjlig förklaring kan vara välpublicerade studier som ifrågasatt effekten hos probiotiska kosttillskott, tillstod ledningen när ABG Sundal Collier frågade.

Det svaret vidrör en sanning kring de senaste årens tillväxt: den har inte drivits av stora vetenskapliga genombrott. Tarmfloran är förvisso ett väldigt intressant område och dess påverkan på vår hälsa kan vara stor. Men när svenska livsmedelsverket sammanfattar kunskapsläget säger de att vi ännu inte har en definition på vad som är en normal och frisk tarmflora eller i vilken riktning verkansmekanismen mellan tarmfloran och evntuella sjukdomar går. En studie som fick stor uppmärksamhet visade heller inget stöd för att probiotika kunde förändra tarmfloran hos friska personer.

Detta oklara kunskapsläge illustreras av att det europeiska livsmedelsverket EFSA ännu inte har godkänt några hälsopåståenden för probiotiska produkter eller ens användning av termen probiotika. Även om andra geografier är mer tillåtande räknar Affärsvärlden därför med att Probis tillväxt även framöver kommer att komma från nya kundavtal.

På det området finns det fortfarande mycket att göra. Under det andra halvåret 2019 väntas en lansering i USA inom området functional foods och under det kommande året fler lanseringar i främst Europa tillsammans med Ipsen. Till det tillkommer de stora marknaderna i Asien där bolaget fortfarande har förhållandevis låg försäljning.

Prognoser från de två analyshus som följer bolaget inom ramen för uppdragsanalys bedömer att bolaget växer drygt 10 procent i år och snabbare 2020. Givet Affärsvärldens skeptiska syn på den underliggande marknadstillväxten, lägger vi oss närmare den mer pessimistiska av de två och penslar in en tillväxt på 12 procent de kommande två åren med gradvis förbättrade marginaler.

Vid 359 kronor handlas aktien vid p/e 43 på prognosen för 2019. Det är för högt för ett bolag vars underliggande marknader bara växer i måttlig takt. Rekommendationen blir sälj och köp tillbaka under 290 kronor.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.