Professor om Ingves aktieinnehav: Det är uppenbart jäv

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är mycket kritisk till Stefan Ingves och Cecilia Skingsleys agerande när banken hjälpte företag som de själva ägde aktier i. Det skriver SvD.
Stefan Ingves
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Henrik Montgomery / TT

Både riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley äger aktier i flera bolag vars obligationer Riksbanken stödköpt under coronakrisen,. Det visade en granskning som SvD gjorde i oktober. Uppgifterna har lett till spekulationer kring en intressekonflikt mellan riksbankschefernas aktieportföljer och Riksbankens penningpolitik och har väckt kritik. Bland annat uttalar sig nu Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, om aktieinnehaven.

”Det är uppenbart jäv. Det är odiskutabelt”, säger han till SvD och pekar på att det rör sig om betydligt fler än en aktie.

Enligt SvD:s granskning äger Ingves aktier i sju bolag som Riksbanken har stöttat med köp av företagsobligationer och Cecilia Skingsley äger aktier i tre av bolagen.

Olle Lundin menar även att Ingves och Skingsley kan ha brutit mot objektivitetsprincipen i regeringsformen.

Riksbankstoppar sitter på aktier i bolag som fått krisstöd

Susanne Eberstein, ordförande i riksbanksfullmäktige, svarar dock SvD med att direktionen inte har fattat beslut om vad man ska köpa utan endast fastställt ramarna och även de två ledmötena ger snarlika svar.

”Varken vi eller någon annan av direktionens ledamöter har deltagit i beslut om vilka enskilda företag som ska ingå i det urval av företag vars obligationer Riksbanken köper”, skriver de i en kommentar.