Profilgruppen genomför företrädesemission

Styrelsen i Profilgruppen har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 40 miljner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 11 juni 2014.

Fullständiga teckningsvillkor kommer att meddelas senast den 10 juni 2014.

Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 19 juni 2014 till och med den 30 juni 2014. Teckningsperioden löper från och med den 19 juni 2014 till och med den 3 juli 2014.

Emissionslikviden ska användas till att reducera bolagets skuldsättningsgrad samt möjliggöra ytterligare åtgärder för att stärka bolagets intjäning och konkurrensförmåga.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.