Projektmedvinden fortsätter

PORTFÖLJUPPDATERING Ett mellankvartal utan motvind. Det betyder närmare skördetid för Eolus mycket ambitiösa vindkraftsprojekt.

Nordiska Värdeportföljens största innehav Eolus Vind (26 procents portföljvikt) har på torsdagsmorgonen rapporterat för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal, mars–maj 2018. Aktien har så här långt för dagen mottagit rapporten med marginell kursnedgång på -0,4 procent.

KASSAUTFLÖDE NÄR JENÅSEN TOGS TILL SLUTFASEN

Endast motsvarande 1,8 vindkraftverk med 1,4 megawatt (MW) i total effekt överlämnades till kund och inga nya verk togs i drift. Det förklarar Eolus rörelseresultat på -10 miljoner kronor i kvartalet (-7 miljoner samma kvartal i fjol), vilket till största delen beror på pågående men ej slutavräknade projekt samt löpande kostnader

Istället är vindkraftsprojektören inne i en fas med fullt fokus på att färdigställa projekt samt att driva nya storprojekt framåt.

  • Det syns i att kassaflödet från löpande verksamhet var -356 miljoner kronor i kvartalet.
  • På koncernens balansräkning finns nu en nettoskuld på 515 miljoner, men också ett upparbetat lager av ”vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande samt projekt under utveckling” med bokfört värde på 1,2 miljarder.

Huvuddelen av vindkraftstillgångarna bör vara hänförliga till projekt Jenåsen i Sundsvalls kommun. Samtliga Jenåsens 23 verk med en total installerad effekt på 79 megawatt (MW) är nu inkopplade på elnätet och ”de flesta” av verken har nått provdriftsfasen, framgår det vidare.

Det finns inget i rapporten som indikerar att slutförandet av Jenåsen-processen har försenats i betydande utsträckning. Så räkna med att Googles 10-åriga elhandelsavtal träder i kraft ”under sommaren” och att parken därefter överlämnas till köparen Münich Re och kan resultatavräknas hos Eolus.

ORDERBOK PÅ NÄRA 4 MILJARDER

Det är sedan tidigare känt att Eolus Vind lyckats omsätta sin omfattande projektportfölj till ett extremt bra skarpt orderläge för de kommande åren. Orderstocken på balansdagen står i hela 3,9 miljarder kronor och då räknas endast parkerna under etablering in: Jenåsen, Anneberg, Sötterfällan, Nylandsbergen och Kråktorpet. Totalt 97 verk med totalt 358 MW, där allt beräknas vara klart under 2018–2019.

För samtliga dessa parker har Eolus dessutom fått förvaltningskontrakt åt köparna, vilket kommer att fördubbla volymen i Eolus förvaltningsaffär när de sista av dessa parker står klara om drygt ett år.

EN NORSK JÄTTEFÖRSÄLJNING BORT FRÅN ORDERBOK PÅ 8-9 MILJARDER

Utöver nämnda orderbokade projekt så har Eolus ytterligare cirka 500–530 MW i dess rapportsammanställning över ”Prioriterade projekt”:

Eolus prioriterade 2017-2018 Q3.JPGKälla: Eolus Vinds kvartalsrapport tredje kvartalet 2017/2018

Källa: Eolus Vinds kvartalsrapport för tredje kvartalet (brutna) räkenskapsåret 2017/2018, s. 9

Det rör sig dels om tre projekt som hypotetiskt kan driftsättas så tidigt som 2019:

  • Svenska Bäckhammar (100–130 MW), där försäljningsprocess initierats.
  • Norska Stigafjellet (30 MW), där försäljningsprocess initierats.
  • Amerikanska Wind Wall (38–40 MW), ett så kallad repowering-projekt där fullt produktionsskattestöd säkrats.

Majoriteten handlar dock om norska Öyfjellet på 330 MW, som beräknas kunna driftsättas först 2021. Parken kan då bli Eolus överlägset största projekt hittills, med motsvarande nära 1 procent av Norges totala elproduktion.

Under våren har Eolus avtalat fram ett 15 årigt elförsäljningsavtal av all parkens el från år 2021 till aluminiumjätten Alcoa. Detta avtal är i sin tur uppbackat av en betalningsgaranti från den norska exportkreditmyndigheten GIEK på 256 miljoner euro. Intäktssidan är med andra ord både löst och säkrad.

I rapporten framgår att Eolus avser påbörja Öyfjellets entreprenadarbeten i form av anslutningsvägar under hösten 2018.

Försäljningsprocessen av Öyfjellet till vindkraftsinvesterare är igång och om det skulle gå i mål till goda villkor så blir det nästa stora trigger för Eolus-aktien.

Givet att Öyfjellet har säkrade intäkter, på liknande sätt som Google-parken Jenåsen, så skulle det inte förvåna Affärsvärlden med ett potentiellt slutpris på minst motsvarande 12 miljoner svenska kronor per MW, kanske uppemot 14–15 miljoner per MW. Det innebär att Eolus kan minst fördubbla dagens redan massiva orderbok från 4 till 8–9 miljarder kronor – över en natt.

Även om det är långt ifrån kassaskåpssäkert att Eolus lyckas sälja in och sedan slutföra sina ambitiösa jätteprojekt till god lönsamhet och låg risk så tål projekaffärens enorma uppsida fortfarande jämförelser med börsvärdet, på drygt 800 miljoner, och det nettoskuldjusterade företagsvärdet (ev), på 1,3 miljarder.

Eolus börsresa är inte fri från risk för projektsmällar, men den är långt från över.

Nordiska Värdeportföljen 2018-07-05 (intradag).JPGNordiska Värdeportföljen 2018-07-05 (intradag)

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här