Qliro vände till förlust

E-handelsbolaget Qliro vände till förlust mot föregående periods vinst. Omsättningen tappade. Nelly specifikt har tagit marknadsandelar.

E-handelsbolaget Qliro redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 6,7 procent till 683,9 miljoner kronor (732,8).

Bolagets vd Mathias Pedersen skriver i en kommentar till rapporten att bolaget växte affärsvolymen, låneboken och antalet handlare under kvartalet, samt intäkterna justerat för
engångsposter.

”Genom detta stärkte bolaget sin marknadsposition och verksamheten utvecklades enligt plan.
Bolaget ökade reserveringarna för framtida kreditförluster enligt IFRS 9 till följd av Covid-19, men upplevde ingen försämrad betalningsförmåga från konsumenter”, förklarar bolagschefen.

CDON dubblerade försäljningen från externa handlare för andra kvartalet i rad, medan Nelly lyckades upprätthålla omsättningen i Norden trots att den totala modemarknaden minskade kraftigt.

”Nelly har vunnit marknadsandelar och stärkt sin position på en mycket svag marknad. Bolaget är förberett för att vara ett självständigt framtida Nelly Group”, kommenterar bolagschefen.

Rörelseresultatet blev -42,9 miljoner kronor (1,0).

Resultatet efter skatt blev -46,5 miljoner kronor (0,4).

Qliro ökade de totala rörelsekostnaderna exklusive av- och nedskrivningar med 17 procent, främst drivet av ökade volymer, kommersiella satsningar, IT-utveckling och rekrytering för att stärka bolaget inför notering.

Av- och nedskrivningarna ökade till 36,8 (15,8) miljoner kronor. Som tidigare kommunicerats gjordes i det andra kvartalet en nedskrivning av tillgångar till ett värde om 15,6 miljoner kronor då dessa inte längre nyttjas i verksamheten.

Qliro, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 683,9 732,8 -6,7%
Rörelseresultat -42,9 1,0
Rörelsemarginal 0,1%
Nettoresultat -46,5 0,4