Readly övertecknades mer än tio gånger

Digitala magasinbolaget Readly börjar idag den 17 september att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista.
Aktien kommer att handlas på segmentet Midcap med kortnamnet READ. Teckningskursen i erbjudandet var 59 kronor per aktie. Bolaget har 18,23 miljoner stamaktier utestående samt även 10,88 miljoner preferensaktier, där det senare aktieslaget inte börsnoteras.

Erbjudandet har mött stort intresse och övertecknats mer än tio gånger, exklusive aktier som förvärvats av ankarinvesterare.

 Svagheten i affärsmodellen blir uppenbar

Som ett resultat av erbjudandet tillförs Readly cirka 25 000 nya aktieägare.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här