Rejält vinstlyft för Karolinska Development

Karolinska Development redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt rejält mycket högre vinst.

Omsättningen sjönk 12,5 procent till 0,7 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev 331,5 miljoner kronor (27,8), med en rörelsemarginal på 47 357,1 procent (3 475,0).

Resultatet före skatt var 328,8 miljoner kronor (14,9).

Resultatet efter skatt blev 328,8 miljoner kronor (14,9), en ökning med 2 106,7 procent mot föregående år.

Resultatet är positivt påverkat av att det verkliga värdet av andelar i portföljbolagen reviderats upp med 383 miljoner kronor (36,4).

Resultat per aktie hamnade på 3,20 kronor (0,23), vilket innebär en ökning med 1 291,3 procent mot föregående år.

Karolinska Development föreslår ingen utdelning (0).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.