Rejlers förvärvar Geosigma med omsättning på 175 miljoner kronor

Teknikkonsulten Rejlers förvärvar 100% av aktierna i det svenska teknikkonsultbolaget Geosigma Holding som förväntas omsätta 175 miljoner kronor 2020 med en förväntad ebita-marginal på 8%. Köpeskillingen uppgår till 172 miljoner kronor och betalas med kontanta medel. Det framgår av ett pressmeddelande.
Rejlers VD Viktor Svensson.
Viktor Svensson. Foto: Rejlers
Geosigma är främst känt för sin kompetens inom berg, hydrogeologi och förorenad mark men har även etablerade marknadspositioner inom geoteknik, mark/gata/VA-projektering samt bygg- och anläggningskonstruktion.

Geosigma grundades 1991 och har kontor i centrala Stockholm, Uppsala och Göteborg. Bolaget
har drygt 140 anställda. Bland Geosigmas största kunder finns Trafikverket och Svensk Kärnbränslehantering.

Konsolidering av Geosigma sker i dag den 1 december. Geosigma bildar en ny division i Rejlers Sverige med Geosigmas vd Per Aspemar som divisionschef och medlem av Rejlers Sveriges ledningsgrupp. Rejlers Sverige får med Geosigma sin femte branschfokuserade division. Förvärvet av Geosigma medför transaktions- och integrationskostnader om 5 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020