Resultatet sjunker för Millicom

Teleoperatören Millicom redovisar ett rörelseresultat för koncernen på 178 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2019 (209).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Omsättningen uppgick till 1.097 miljoner dollar (990), motsvarande en tillväxt på 10,8 procent lyft av förvärven i Panama och Nicaragua.

Nettoresultatet sjönk till -130 miljoner dollar (68).

Siffrorna, som avser koncernen, är på IFRS-bas och inkluderar därmed inte fullt ut resultaten från samriskbolagen i Guatemala och Honduras, uppger Millicom.

För det latinamerikanska segmentet, som däremot inte är på IFRS-bas och inkluderar Guatemala och Honduras, redovisar Millicom intäkter på 1.500 miljoner dollar (1.368) för det tredje kvartalet.

Latinamerikas ebitda-resultat ökade till 620 miljoner dollar (525) och ebitda-marginalen steg till 41,4 procent (38,4) under kvartalet.

Millicoms intäkter och ebitda-resultat växte i en lägre takt än vad bolaget hade räknat med under det tredje kvartalet.

Det skriver Millicoms vd Mauricio Ramos i delårsrapporten.

“Vissa av våra marknader har upplevt en avmattning i den ekonomiska aktiviteten, vilket har haft en negativ påverkan på vår kontantkortsbaserade mobilverksamhet i synnerhet, samtidigt som konkurrensen inom kontantkortsbaserad mobiltelefoni har intensifierats i vissa länder”, skriver han.

Trots att Mauricio Ramos är besviken över utvecklingen under kvartalet poängterar han att bolagets strategi kvarstår och att utvecklingen inom den abonnemangsbaserade mobilverksamheten såväl som kabelverksamheten till hushåll var robust.

“Den organiska tillväxten i det operativa kassaflödet låg i linje med våra planer för kvartalet, och jag är fortsatt säker på vår förmåga att fortsätta accelerera den organiska tillväxte i det operativa kassaflödet över medellång sikt”, skriver Mauricio Ramos.

Vidare tar Millicomchefen upp att bolagets största ägare Kinnevik, aviserat planer på att dela ut sitt innehav senare i år.

“Vi ser fram emot att välkomna många nya aktieägare till Tigo och räknar med att denna utdelning kommer att öka likviditeten i vår aktie över tid”, skriver han.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.