Riksbanken: Inflationen påverkas mest av hur ofta priserna ändras

Inflationen påverkas mer av hur ofta priser ändras än av hur mycket priserna justeras. Det menar Riksbanks-ekonomerna Jacob Ewertzh, Mathias Klein och Oskar Tysklind.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Riksbankens ekonomer Jacob Ewertzh, Mathias Klein och Oskar Tysklind har analyserat fem miljoner prisobservationer mellan åren 2010 och 2018. Studien visar på att företag ändrar sina priser lika mycket varje gång över tid. Därmed verkar hur mycket priserna sänks eller höjs från månad till månad inte vara den avgörande faktorn bakom rörelser i den aggregerade inflationen på längre sikt. Dock finns ett starkt samband mellan inflationstakten och hur ofta priserna ändras. Andelen priser som justerats varje månad har ökat från runt 20% 2010 till nästan 30% 2018.

”Vårt viktigaste resultat är att prisförändringarnas frekvens tycks vara den viktigaste drivkraften för inflationsförändringar över tid. Detta visar sig i den starkt positiva korrelationen mellan KPIF-inflationen och den relativa skillnaden i frekvens mellan prisökningar och prisminskningar”, skriver ekonomerna.

Inflationen steg mer än väntat

De pekar på att tendensen att det är frekvensen på prisförändringarna som spelar störst roll för inflationen även syns i studier med amerikanska data.

Samtidigt skiljer sig olika produktgrupper år vad gäller hur ofta och hur mycket priserna ändras.

Exempelvis ändras priserna på varor relativt sällan. Dock kan prisförändringarna vara ganska stora när det väl händer. För tjänster finns det flera produktgrupper där prisförändringarna är små och har låg frekvens, samtidigt som andra produktgrupper av tjänster kännetecknas av antingen små prisförändringar
med hög frekvens eller stora med låg frekvens. Vad gäller energirelaterade produktgrupper ändras priserna ganska ofta, men prisförändringarna har varit ganska små.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.